Aktualności

João Mazzoni

João Mazzoni udał się do Brazylii w świcie rodziny królewskiej, jako spowiednik infantki D. Mariany, przy dworze w Rio de Janeiro. Jako oratorianin w Bahia, dnia 13 maja 1818 roku został mianowany przez króla João VI arcybiskupem São Salvador da Bahia, on jednak odmówił przyjęcia godności biskupiej z powodu podeszłego wieku i dolegliwości fizycznych.