Aktualności

José Valério da Cruz

José Valério da Cruz urodził się w Covilhã 19 grudnia 1749 roku. Po wstąpieniu do Oratorium w Lizbonie, został kapłanem 10 marca 1781 roku. Dnia 13 czerwca 1798 roku został przez Królową przedstawiony na biskupstwo Portalegre i zatwierdzony dnia 14 listopada tegoż roku przez Piusa VI. Konsekrację otrzymał dnia 24 lutego 1799 roku w Lizbonie, w królewskim kościele Matki Bożej Potrzeb (Nostra Signora delle Necessità). Głównie poświęcił się modlitwie i studiowaniu. Wizytował diecezję, bibliotekę pałacu biskupiego wzbogacił licznymi dziełami Świętych Ojców, przyczynił się do powiększenia szpitala i do odlania dzwonu dla publicznego placu, rozdawał znaczne jałmużny ubogim, rozdawał w obfitości chleb robotnikom podczas zamknięcia pewnej tekstylnej fabryki. Zmarł 17 lipca 1826 roku.