#DzielniaTalentów,  Aktualności,  Apostołowie,  ON-LINE

Just dance! Warsztaty taneczne

 

 

Zostań mistrzem parkietu!

I nie chodzi tu o warsztaty z cyklinowania parkietu! Dzięki pomocy profesjonalnych tancerzy,
x Mateusza Kiwiora COr i p. Jadwigi Zabiegi,
dzieci miały możliwość poznać techniki różnych stylów tańca,
od nowoczesnego po czaczę!
Mamy przecieki, że z najlepszym tancerzem warsztatów ma zatańczyć
x Maciej Mitera COr – Superior naszej Kongregacji
(prywatnie święt(n)y tancerz)

 

 

 

Poniżej prezentujemy program innych ciekawych warsztatów, zajęć i koncertów, jakie przygotowaliśmy w ramach projektu #DzielniaTalentów w naszym wyremontowanym Oratorium.

 

 

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020
Projekt nr RPMP.09.02.01-12-0351/17
Utworzenie placówki wsparcia dziennego Centrum Równych Szans – MobilEduPark
– dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia z Tarnowa oraz ich rodzin.