400!,  Aktualności

447 lat temu została kanoniczne ustanowiona Kongregacja Oratorium

 

 

Na „błaganie” ojca Filipa ukazała się bulla Grzegorza XIII Copiosus in misericordia z 15 lipca 1575 roku, którą zostało udzielone „umiłowanemu synowi Filipowi Neri, kapłanowi florenckiemu i prepozytowi kilku kapłanów i kleryków”, to o co prosił. Mianowicie: przekazanie do dyspozycji tego kościoła parafialnego w celu praktykowania w nim, oprócz koniecznych posług parafialnych, „różnych dzieł pobożności”, to znaczy tradycyjnych działalności Oratorium. I to wszystko w pełnej wolności, bez obowiązku podlegania jakiejkolwiek instytucji, jak San Girolamo lub San Giovanni. Ponadto bulla ustanawiała kanonicznie „Kongregację kapłanów i kleryków świeckich, mających przyjąć nazwę od Oratorium”.*
Swoje założenie zawdzięcza sile przyciągania św. Filipa Neri oraz konieczności odnowy życia duchowego w tym czasie. Święty ustawicznie podkreślał, że nie on jest założycielem, lecz sam Bóg. Natomiast innym razem oświadczył, że Najświętsza Maryja Panna jest założycielką Oratorium, „dlatego on nigdy nie chciał być nazywany założycielem”. **

 

*Antonio Cistellini, Święty Filip Neri. Krótka historia wielkiego życia, tłumaczenie: ks. Mieczysław Stebart COr

**Paul Bernhard Wodrazka, Oratorium Świętego Filipa Neri, tłumaczenie: ks. Mieczysław Stebart COr