Aktualności,  ON-LINE,  Oratorium Domowe

Kapłani Męczennicy

Kolaż składa się z 27 spośród 29 zamęczonych w czasie II wojny światowej tarnowskich kapłanów.
/archiwum Tarnowskiego Gościa Niedzielnego/


W 75. rocznicę wyzwolenia
niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Dachau,
obchodzimy Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego.


Módlmy się o beatyfikację należących do grona kapłanów męczenników:
ks. Jana Michałkowskiego COr ze Studzianny
i ks. Ferdynanda Machaya COr z naszego Oratorium:


Modlitwa o beatyfikację ks. Ferdynanda Machaya COr
i ks. Jana Michałkowskiego COr


W Trójcy Przenajświętszy Boże,
który mieszkańców tej ziemi powołujesz do kapłaństwa,
a ks. Ferdynanda Machaya i ks. Jana Michałkowskiego
ubogaciłeś duchem ofiary i palmą męczeństwa,
serdecznie Cię proszę za sprawą tych męczenników o łaskę ………………. . 
Spraw najłaskawszy Ojcze,
aby Kościół zaliczył tych kapłanów do grona błogosławionych,
a ofiarna ich miłość niech staje się dla nas wezwaniem. 
Święty Filipie Neri, któryś po ojcowsku umiał kierować swoimi synami
wspieraj przed Panem wysiłki i prace procesu,
abyśmy mogli doczekać się beatyfikacji
tych filipińskich kapłanów męczenników.

Ojcze nasz …, Zdrowaś Maryjo …, Chwała Ojcu …

O otrzymanych łaskach prosimy powiadomić:
Księża Filipini – ul. Główna 7, Studzianna; 26 – 315 POŚWIĘTNE n/Pilicą
Księża Filipini – ul. Piłsudskiego 9; 33 – 100 TARNÓW
Za zgodą Kurii Arcybiskupiej w Poznaniu – 7691/2001
więcej informacji o Słudze Bożym ks. Ferdynandzie Machayu COrO kapłanach-męczennikach z naszej diecezji napisał Tarnowski Gość Niedzielny