Aktualności,  ON-LINE,  Oratorium Domowe

Kolędy w Oratorium

 
SunDay Quartet – nagranie live
Skład zespołu:
Karolina Konieczko – I skrzypce
Agnieszka Chajec – II skrzypce
Ewa Więcek-Drożdż – altówka
Katarzyna Wrona – wiolonczela

Link do profilu: www.facebook.com/SunDay-Quartet-106788674018429/
Realizacja dźwięku: tymoteuszstudio.pl
Film nagrano w Oratorium xx. filipinów w Tarnowie, zrewitalizowanym dzięki Projektowi nr  RPMP.11.01.01-12-0572/17, pn. „Rewitalizacja i rozbudowa sali teatralno- widowiskowej wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą w obiekcie zabytkowym Kościoła pod wezwaniem Świętego Krzyża i św. Filipa Neri, zlokalizowanym w Tarnowie, ul. Piłsudskiego 9.”, przy wsparciu ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 

 

Chór Oratoryjny PARADISO
dyrygent: Katarzyna Wrona

Kolejność wykonywanych utworów:
1. Hej, hej, lelija! – sł. i muz. trad.; oprac. S. Szczyciński
2. Zaśpiewam Jezuskowi – sł. J. Węcowski, muz. S. Moryto
3. Narodził się Jezus – sł. i muz. trad.; oprac. M. Obst