Aktualności

Koronka na ulicach miast świata

 

 

ZAPRASZMY! W czwartek, 28 września, o godzinie 15:00 na Skwerze O. Olgierda Kokocińskiego COr przy fontannie, pomodlimy się Koronką do Bożego Miłosierdzia, łącząc się z tysiącami osób modlących się na ulicach miast świata. 

 

W tym roku towarzyszą nam intencje:

1.  Za Kościół Boży, aby niestrudzenie bronił depozytu wiary i moralności.
2. Za rządzących, aby sprawowanie władzy traktowali jako służbę na rzecz wspólnego dobra nas wszystkich.
3. O pokój na Ukrainie i na całym świecie.
4. Za więźniów w zakładach karnych, zwłaszcza tych, którzy trwają daleko od Boga, nie widzą sensu nawrócenia lub którym brakuje nadziei w Boże Miłosierdzie.
5. O powrót uchodźców do ich ojczystych krajów i pomoc w odbudowie ich domów.
6. Za nasze kraje, miasta, nasze rodziny i nas samych.