Aktualności,  ON-LINE,  Oratorium Domowe

Od tygodnia Krzysztof jest diakonem

foto:MN/Radio Plus Radom

 

20 listopada 2020 r. Krzysztof Wiśniewski COr z Kongregacji Radomskiej wraz kolegami z diecezji otrzymał z rąk księdza Biskupa Piotra Turzyńskiego święcenia diakonatu.

 

foto:MN/Radio Plus Radom


z Modlitwy Święceń Diakonatu:

„Prosimy Cię, Panie, ześlij na nich Ducha Świętego, aby ich umocnił siedmiorakim darem Twojej łaski do wiernego pełnienia dzieła posługi. Niech odznaczają się wszystkimi cnotami: miłością bez obłudy, troskliwością o chorych i biednych, powagą pełną pokory, czystością bez skazy i przestrzeganiem duchowej karności. Niech w ich obyczajach jaśnieje zachowywanie Twoich przykazań, aby czystość ich życia pociągała lud Boży do naśladowania. Niech świadectwo czystego sumienia pomaga im mocno i niezachwianie trwać w Chrystusie. Niech naśladując na ziemi Twojego Syna, który przyszedł nie po to, aby Mu służono, lecz aby służyć, dostąpią królowania z Nim w niebie.” 

 

Ciekawą relację Moniki Nowakowskiej z Radia PLUS z uroczystości święceń diakonatu zamieszczono na stronie radia:


zobacz: