Aktualności

ks. Stanisław Tulin

Ks. Stanisław Tulin COr urodził się 25 października 1950 roku w Małoszycach, parafia Studzianna, diecezja radomska, jako syn Franciszka i Jadwigi z d. Bykowska. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie wstąpił do Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Tarnowie dnia 30 sierpnia 1968 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 9 czerwca 1974 roku w Studziannie z rąk Sługi Bożego biskupa Piotra Gołębiowskiego. Po święceniach pracował przez 10 lat jako katecheta tarnowskich szkół średnich. Równocześnie podejmował posługę rekolekcjonisty w różnych parafiach na terenie Polski, szczególnie w okresie Adwentu i Wielkiego Postu. Przez wiele lat był autorem homilii i kazań zamieszczanych w czasopiśmie „Biblioteka Kaznodziejska”. W kongregacji pełnił rolę kustosza kościoła, kronikarza, redaktora periodyku Polskiej Federacji Księży Filipinów „Oratoriana”, a przez ostatnie lata duszpasterza ludzi chorych, których regularnie odwiedzał z posługą sakramentalną w domach. Wkrótce po utworzeniu diecezjalnego Radia Dobra Nowina przez kilka lat był jego stałym felietonistą, komentując na antenie bieżące wydarzenia społeczne i religijne. W ostatnich latach, na prośbę Księdza Biskupa Ordynariusza pełnił posługę spowiednika kapłanów diecezji tarnowskiej w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Był również spowiednikiem sióstr zakonnych: Służebniczek Starowiejskich i Józefitek w Tarnowie oraz Służebniczek Dębickich w Odporyszowie. Odszedł po nagrodę do Pana wśród swoich współbraci dnia 17 listopada 2015 roku, w 65 roku życia, 47 roku pobytu w kongregacji i 41 roku kapłaństwa. Został pochowany na Starym Cmentarzu w Tarnowie, w grobowcu filipinów.