Aktualności,  ON-LINE,  Oratorium Domowe

188 lat temu ojciec Leonardo Brandão de Sousa…

w tym roku Diecezja Pinhel w Portugalii świętuje 250-lecie istnienia

 

 

Leonardo Brandão de Sousa urodził się w Vinhó de Souto 12 października 1767 roku. Po wstąpieniu do Oratorium w Braga, został kapłanem dnia 16 marca 1793 roku, poświęcając się nauczaniu teologii w domu Oratorium i w misjach ludowych w różnych częściach terytorium portugalskiego. Był spowiednikiem D. Carloty Joaquiny i infantki D. Marii da Assunção. Po zrezygnowaniu z przyjęcia biskupstwa w 1824 roku, w 1832 roku został przez króla mianowany biskupem w Pinhel i zatwierdzony przez Grzegorza XVI w dniu 17 grudnia tegoż roku. Konsekrację otrzymał dnia 10 lutego 1833 roku. Po zaledwie pięciu miesiącach od swojego ingresu do diecezji, w grudniu 1833 roku, musiał schronić się w swojej ziemi ojczystej, aby uniknąć prześladowań przez stronników D. Pedra, błąkając się po różnych miastach przez pięć lat, celebrując Eucharystię w ukryciu i udzielając potajemnie kilku święceń kapłańskich. Kiedy zachorował w domu swojego brata, nie mógł być leczony przez lekarzy, aby nie zostali odkryci. Zmarł dnia 19 kwietnia 1838 roku i następnego dnia, w nocy, został pochowany w kościele w Várzea.