Aktualności,  ON-LINE,  Oratorium Domowe

Listy Kondolencyjne po śmierci Ojca Mieczysława Stebarta

foto: Jacek Płaneta / MARGOT

 

 

List Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego,
Metropolity Poznańskiego

 

 


 

List Księdza Biskupa Mario A. Avilésa COr
Biskupa Pomocniczego Diecezji Brownsville w Stanach Zjednoczonych
 
List Ojca Marco Guilléna COr
Delegata Stolicy Apostolskiej dla Oratorium 
Wizytatora Apostolskiego

Drogi Ojcze Macieju,

W imieniu własnym oraz całej Konfederacji Oratorium św. Filipa Neri, chciałbym złożyć Ojcu, Współbraciom z Tarnowa i Polskiej Federacji Oratorium najgłębsze kondolencje z powodu śmierci Ojca Stebarta.

Miałem zaszczyt po raz pierwszy spotkać się z Ojcem Stebartem w Rzymie, 25 lat temu. Ja byłem młodym seminarzystą , a on najdłużej działającym członkiem Deputacji Permanentnej.  Doskonale pamiętam jego słowa, rady i zachęty.  W ubiegłym roku miałem również okazję doświadczyć jego gościnności podczas mojej braterskiej wizyty w Oratorium w Tarnowie.

Konfederacja ma wobec niego ogromny dług wdzięczności za wieloletnią, hojną służbę w Deputacji Permanentnej.

Jego śmierć pozostawia wielką pustkę w Polskich Oratoriach, które na zawsze będą mu wdzięczne za świadectwo życia, a szczególnie za prowadzoną przez niego pracę nad dziedzictwem filipińskim.  Jego tłumaczenia tak wielu źródeł oratoryjnych oraz współtworzone przez niego czasopismo „Oratoriana” stanowią solidną podstawę duchowej formacji polskich Oratorianów.  Jego twórczość pisana będzie nadal inspirować wiele nowych pokoleń polskich filipinów.

W dniu pogrzebu Ojca Stebarta łączę się z waszą modlitwą, prosząc Boga, aby udzielił miłosierdzia temu dobremu i wiernemu synowi świętego Filipa i aby Bóg pocieszył nas wszystkich, którzy przeżywamy jego stratę.

Requiem aeternam dona ei Domini, et lux perpetua luceat ei, Requiescat in Pace.

Ojciec Marco Guillén COr
Delegat Stolicy Apostolskiej dla Oratorium
Wizytator Apostolski

 


 

 

List Ojca Michele Nicolisa COr
Prokuratora Generalnego Konfederacji Oratorium św. Filipa Neri

 

Czcigodny Ojciec Maciej Mitera COr
Prepozyt Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Tarnowie

W imieniu własnym oraz całej Konfederacji Oratorium św. Filipa Neri składam najgłębsze kondolencje Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Tarnowie z powodu śmierci Czcigodnego Ojca Mieczysława Stebarta. Łączę się z żalem współbraci z Tarnowa i całej Polskiej Federacji z powodu śmierci tego współbrata, który służył jako oratorianin i kapłan wielu pokoleniom wiernych, praktykujących w kościele ojców filipinów. Przez długi czas służył w wielu dziedzinach duszpasterstwa, zwłaszcza w pracy z młodzieżą, w ich edukacji i formacji. W szczególny sposób przyczynił się do rozpowszechniania tekstów o duchowości i tradycji filipińskiej oraz innych ważnych świętych, tłumacząc je na język polski. Reprezentował także Federację i Kongregacje Polskie przez wiele lat w ramach Deputacji Permanentnej w Rzymie, udzielając cennej pomocy i przyczyniając się do wzrostu i umocnienia Światowej Konfederacji Oratorium.

Niech Pan wynagrodzi go za dobro, które zasiał i za to, czym przyczynił się, nawet w najtrudniejszych latach powojennych, do utrzymania przy życiu wiary tak wielu braci i prawdziwego ducha naszego Ojca, świętego Filipa Neri.

Niech Wszechmogący i miłosierny Pan napełni go swymi łaskami i radością oraz przyjmie go do swego królestwa światła i wiecznego pokoju.

In Domino et in San Philippo Neri
O. Michele Nicolis COr
Prokurator Generalny Konfederacji Oratorium św. Filipa Neri

Rzym, 21 czerwca 2020 roku

 


 

List Księdza Prałata Aleksandra Gendery,
Rektora Bazyliki p.w. św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie

          

Czcigodny Ks. Maciej Mitera
Proboszcz parafii
Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri w Tarnowie


Z głębokim współczuciem parafialna wspólnota pw. św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie przyjęła  wiadomość o śmierci Ks. Mieczysława Stebarta, który traktował naszą miejscowość jak swoje rodzinne miasto. W Krotoszynie cieszył się swoim dzieciństwem, chodził do ochronki Sióstr Elżbietanek, później do szkoły podstawowej i pierwszej klasy gimnazjalnej. W kościele św. Jana Chrzciciela, dzisiejszej Krotoszyńskiej Bazylice, śp. ks. Mieczysław Stebart odmawiał swoje dziecięce modlitwy i z wiarą przyjął Pierwszą Komunię Świętą.       

Powołanie Kapłańskie ksiądz Mieczysław przeżywał w duchu poświęcenia się Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi. W odpowiedzi na wezwanie „Pójdź za Mną” wstąpił do Kongregacji Księży Filipinów. Przez wiele lat z pasją katechizował młodzież i pracował naukowo. Jest autorem wielu publikacji.  

W duchu wdzięczności i z dumą wspominamy, że śp. ks. Mieczysław Stebart tak bardzo czuł się związany z naszym miastem. Tutaj lubił zatrzymywać się chociażby na chwilę, aby myślami przywołać rodzinny dom i zacny kościół farny. W cieniu tego kościoła wzrastał on sam, jego wiara i kapłańskie powołanie.

Wyrazem dopełnienia życia śp. ks. Mieczysława jest chwila jego śmierci w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa (20.06.2020 roku). Niech Jezusowe Serce, które nasz zmarły brat umiłował, będzie dla niego źródłem miłosierdzia i szczęścia wiecznego.            

Ks. prał. Aleksander Gendera, rektor Krotoszyńskiej Bazyliki

 

Krotoszyn, 20 czerwca 2020 roku


 

List Państwa Ulriki Wick-Alda i dk. Stefana Wick