Aktualności,  ON-LINE,  Oratorium Domowe

Litania Zmartwychwstania (Newman – święty dla nas, inspiracja 12)

 

 

 

 

LITANIA ZMARTWYCHWSTANIA

ułożona przez św. Jana Henryka kard. Newmana COr

 

Panie, zmiłuj się,
Chryste, zmiłuj się,
Panie, zmiłuj się,
Chryste, usłysz nas,
Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami,
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Jezu, Odkupicielu ludzkości,
Jezu, Zwycięzco grzechu i szatana,
Jezu, triumfujący nad śmiercią,
Jezu, święty i sprawiedliwy,
Jezu, Zmartwychwstanie i Życie,
Jezu, Dawco łaski,
Jezu, Sędzio świata,
Który położyłeś życie za owce swoje,
Który zmartwychwstałeś na trzeci dzień,
Który ukazałeś się swoim wybranym,
Nawiedzając Twą błogosławioną Matkę,
Ukazując się Magdalenie, gdy płakała,
Posyłając Twych aniołów do pobożnych niewiast,
Pocieszając Jedenastu,
Mówiąc im: „Pokój”,
Tchnąc na nich Ducha Świętego,
Umacniając wiarę Tomasza,
Powierzając swą owczarnię Piotrowi,
Głosząc Królestwo Boże,
My, grzeszni, błagamy Cię, usłysz nas
Abyśmy kroczyli w nowości życia,
Abyśmy mogli wzrastać w wiedzy o Tobie,
Abyśmy mogli wzrastać w łasce,
Abyśmy zawsze mieli chleb żywota,
Abyśmy umieli wytrwać do końca,
Abyśmy mogli z ufnością patrzeć na Ciebie, gdy przyjdziesz,
Abyśmy z radością oglądali Twe oblicze,
Abyśmy na sądzie zostali umieszczeni po prawicy Twojej,
Abyśmy byli razem ze świętymi,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami,
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas,
Panie, zmiłuj się, Chryste, zmiłuj się, Panie, zmiłuj się.

Chrystus zmartwychwstał, alleluja,

Zmartwychwstał naprawdę i ukazał się Szymonowi, alleluja.

 

Módlmy się

O Boże, który przez Twego jednorodzonego Syna pokonałeś śmierć i otworzyłeś przed nami drogę do życia wiecznego, racz, błagamy Cię, tak umocnić nas Twą łaską, abyśmy we wszystkich naszych sprawach kroczyli śladem tych, którzy zostali odkupieni z grzechów, przez tegoż Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.