Aktualności,  Majówka z Kardynałem,  ON-LINE,  Oratorium Domowe

Majówka z Kardynałem 2929 maja
Auxilium Christianorum
Wspomożenie Wiernych

 

 

Pełna chwały Królowa nasza od czasu swego Wniebowzięcia była sprawczynią niezliczonych przysług dla wybrańców Boga na ziemi i dla Jego Świętego Kościoła. Tytuł Wspomożenie Wiernych odnosi się właśnie do owych przysług, z których liturgia święta – wspominając je i wymieniając okoliczności, w jakich się dokonały – wylicza pięć, łącząc je w mniejszym lub większym stopniu z różańcem.

Pierwsza była przy ustanowieniu nabożeństwa różańcowego przez św. Dominika, kiedy z pomocą Najświętszej Panny zdołał on powstrzymać i obalić straszliwą herezję albigensów na południu Francji.

Wielkie zwycięstwo floty chrześcijańskiej nad potężnym sułtanem tureckim było drugą łaską, udzieloną dzięki wstawiennictwu świętego papieża Piusa V i modlitwom stowarzyszeń różańcowych w całym świecie chrześcijańskim; dla trwałego upamiętnienia tej wielkiej łaski papież Pius wprowadził do litanii maryjnej inwokację Auxilium Christianorum, a papież Grzegorz XIII, który nastąpił po Piusie V, poświęcił pierwszą sobotę października, dzień zwycięstwa, Matce Boskiej Różańcowej.

Trzecią łaską było, mówiąc słowami świętej liturgii, „wspaniałe zwycięstwo pod Wiedniem, odniesione pod przewodnictwem Najświętszej Dziewicy nad najsroższym sułtanem Turków, który deptał po karkach chrześcijan”; na wieczną tego zwycięstwa pamiątkę papież Innocenty XI poświęcił sobotę w oktawę Jej Narodzenia jako „święto Jej dostojnego Imienia”.

Czwartym przykładem Jej pomocy było zwycięstwo nad niezmierzoną potęgą tychże Turków na Węgrzech w dniu uroczystości Świętej Maryi ad Nives, udzielone w odpowiedzi na żarliwe błagania bractw różańcowych; z tej okazji papieże Klemens XI i Benedykt XIII nadali nowe znaczenie i przywileje nabożeństwu różańcowemu.

Piątym było przywrócenie doczesnej władzy papieża na początku naszego stulecia po Napoleonie I, cesarzu Francuzów, który odebrał tę moc Stolicy Świętej; z tej okazji papież Pius VII ustanowił dzień 24 maja, dzień udzielenia owej łaski, świętem Wspomożenia Chrześcijan na znak wiekuistego dziękczynienia.
tekst pochodzi z: John Henry Newman, Rozmyślania i modlitwy, tłum. Z. Kubiak, Warszawa 1973