2018-03-10-plakat-paradiso1
Aktualności

Młode drzewo – koncert pasyjny

Zapraszamy na koncert pieśni pasyjnych "Młode drzewo" w wykonaniu Chóru "Paradiso"

 

Pieśni pasyjne, wielkopostne misteria, to część naszej chrześcijańskiej tożsamości. W tym roku, Chór "Paradiso" zaprasza na mistyczną podróż przez tajemnicę męki i śmierci Jezusa.

Towarzyszyć nam będą najpiękniejsze staropolskie i współczesne pieśni pasyjne, w których bilbijne proroctwa o męce Jezusa przeplatają się w literacki sposób z wydarzeniami z życia Jezusa zapisanymi na kartach Ewangelii.

Tytuł koncertu: "Młode drzewo", został zaczerpnięty z Czwartej pieśni o Słudze Jahwe, zawartej w 53 rozdziale Księgi Izajasza, której fragmenty będą towarzyszyły sobotniemu misterium.

Już dzisiaj zachęcamy do modlitwy tymi słowami:

1 Któż uwierzy temu, cośmy usłyszeli?
na kimże się ramię Pańskie objawiło?
2 On wyrósł przed nami jak młode drzewo
i jakby korzeń z wyschniętej ziemi.
Nie miał On wdzięku ani też blasku,
aby na Niego popatrzeć,
ani wyglądu, by się nam podobał.
3 Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi,
Mąż boleści, oswojony z cierpieniem,
jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa,
wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic.

(Iz 53, 1-3)