Aktualności

Modlitwa o Jedność Chrześcijan, 20 I


Boże nadziei, 
zagubieni i zniechęceni, zwracamy się do Ciebie. 
Wlej w nas dar ufności. 
Niech nasze Kościoły trwają w nadziei 
i nie poddając się zwątpieniom dążą do jedności, 
o którą Twój Syn modlił się w przeddzień swej męki. 
Prosimy o to przez Tego, który żyje i króluje 
z Tobą i Duchem Świętym na wieki wieków. 
Amen. 

 

Pod hasłem „Życzliwymi bądźmy”, zaczerpniętym z Dziejów Apostolskich (Dz 28,2), od 18 a 25 stycznia obchodzony jest na całym świecie – także w Polsce – Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Wierni różnych Kościołów chrześcijańskich spotkają się na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych wydarzeniach.

 

/modlitwa pochodzi z materiałów na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan na rok 2020, opublikowanych przez Radę ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski i Polską Radę Ekumeniczną

foto: M. Karski; www.ekumenia.pl, Nabożeństwo ekumeniczne Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, kościół rzymskokatolicki św. Kazimierza Królewicza, Warszawa 2019/