Aktualności

Modlitwa o Jedność Chrześcijan, 19 I

 

Boże, Twoje słowo jest światłem, 
a bez Ciebie jesteśmy zagubieni i zdezorientowani. 
Oświeć nas, byśmy przez Twoje słowo mogli kroczyć jasną drogą. 
Niech w naszych Kościołach Twoja przewodnia, 
pocieszająca i przemieniająca obecność nie traci blasku. 
Daj nam uczciwość, której potrzebujemy, żeby rozpoznać, 
kiedy utrudniamy innym widzenie Twego światła, 
oraz łaskę, której potrzebujemy, aby dzielić się Twoim światłem z innymi. 
Prosimy o to w imię Twojego Syna, 
który wzywa nas, swoich naśladowców, 
abyśmy byli światłością dla świata. 
Amen. 

 

Pod hasłem „Życzliwymi bądźmy”, zaczerpniętym z Dziejów Apostolskich (Dz 28,2), od 18 a 25 stycznia obchodzony jest na całym świecie – także w Polsce – Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Wierni różnych Kościołów chrześcijańskich spotkają się na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych wydarzeniach.

 

/modlitwa pochodzi z materiałów na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan na rok 2020, opublikowanych przez Radę ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski i Polską Radę Ekumeniczną

foto: Ekumeniczna Droga Światła, Łódź 2019; www.ekumenia.pl/