Aktualności

Modlitwa o Jedność Chrześcijan, 21 I

 

Wszechmogący Boże, 
nasze osobiste cierpienie sprawia, że płaczemy z bólu 
i kurczymy się ze strachu, 
kiedy doświadczamy choroby, niepokoju, 
lub śmierci bliskich. 
Naucz nas ufać Tobie. 
Niech nasze Kościoły będą znakami Twojej opatrzności. 
Uczyń nas prawdziwymi uczniami Jezusa, 
który pokazał nam, jak słuchać Twojego słowa 
i służyć sobie nawzajem. 
Z ufnością prosimy o to w imię Twojego Syna, 
i w mocy Ducha Świętego. 
Amen 

Pod hasłem „Życzliwymi bądźmy”, zaczerpniętym z Dziejów Apostolskich (Dz 28,2), od 18 a 25 stycznia obchodzony jest na całym świecie – także w Polsce – Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Wierni różnych Kościołów chrześcijańskich spotkają się na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych wydarzeniach.

 

/modlitwa pochodzi z materiałów na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan na rok 2020, opublikowanych przez Radę ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski i Polską Radę Ekumeniczną;

wykorzystano zdjęcie z Nabożeństwa ekumenicznego z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, kościół ewangelicko-augsburski św. Trójcy, Warszawa 2018; foto: A. Karska, M. Karski; www.ekumenia.pl/