Aktualności

Modlitwa o Jedność Chrześcijan, 22 I

 

Kochający Boże, 
Twój Syn Jezus Chrystus łamał chleb 
i pił z jednego kielicha z przyjaciółmi w przeddzień swej męki. 
Potem dał im swoje ciało i krew jako pokarm jedności i nieśmiertelności 
Obyśmy razem wzrastali w braterskiej komunii. 
Daj nam siłę do budowania mostów współczucia, solidarności i harmonii. 
W mocy Ducha Świętego 
prosimy o to w imię Twojego Syna, 
który daje swoje życie, abyśmy mogli żyć. 
Amen. 

 

Pod hasłem „Życzliwymi bądźmy”, zaczerpniętym z Dziejów Apostolskich (Dz 28,2), od 18 a 25 stycznia obchodzony jest na całym świecie – także w Polsce – Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Wierni różnych Kościołów chrześcijańskich spotkają się na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych wydarzeniach.

 

/modlitwa pochodzi z materiałów na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan na rok 2020, opublikowanych przez Radę ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski i Polską Radę Ekumeniczną/