Aktualności

Modlitwa o Jedność Chrześcijan, 24 I 

Wszechmogący Boże, 
zwracamy się do Ciebie ze skruszonym sercem. 
W szczerym poszukiwaniu Twojej prawdy, 
oczyść nas z niesprawiedliwych opinii o innych, zwalcz w nas uprzedzenia 
i prowadź Kościoły do wzrastania w komunii. 
Pomóż nam pozbyć się naszych lęków, uprzedzeń, stereotypów 
i lepiej zrozumieć siebie nawzajem oraz przybyszów, 
szukających wśród nas swego domu. 
Prosimy o to w imię Jedynego Sprawiedliwego, 
Twojego ukochanego Syna, Jezusa Chrystusa.
Amen.

 

Pod hasłem „Życzliwymi bądźmy”, zaczerpniętym z Dziejów Apostolskich (Dz 28,2), od 18 a 25 stycznia obchodzony jest na całym świecie – także w Polsce – Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Wierni różnych Kościołów chrześcijańskich spotkają się na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych wydarzeniach.

 

/modlitwa pochodzi z materiałów na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan na rok 2020, opublikowanych przez Radę ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski i Polską Radę Ekumeniczną/


24 stycznia 2020 r. to w Polsce XX rocznica podpisania wspólnej deklaracji o wzajemnym uznaniu chrztu