Aktualności

Modlitwa za konających

W lutym Kościół szczególnie modli się za konających. 
Modlitwa za chorych i umierających św. Jana Pawła II

Wszechmogący i wieczny Boże, Ojcze ubogich, Pocieszycielu chorych,
Nadziejo umierających, Twoja miłość kieruje każdą chwilą naszego życia.
Wznosimy na modlitwie do Ciebie nasze serca i umysły.
Sławimy Cię za dar ludzkiego życia, a szczególności za obietnicę życia wiecznego.
Wiemy, że zawsze jesteś blisko pogrążonych w smutku i ubogich
oraz wszystkich tych, którzy są bezbronni i którzy cierpią.
O Boże łagodności i współczucia, przyjmij modlitwy,
które zanosimy w imieniu naszych chorych braci i sióstr.
Wzmocnij ich wiarę i zaufanie do Ciebie.
Pociesz ich swoją pełną miłości obecnością i – jeśli taka jest Twoja wola –
przywróć ich zdrowie, daj nowe siły ich ciałom i duszom.
O miłościwy Ojcze, pobłogosław tych, którzy umierają,
pobłogosław tych wszystkich, którzy wkrótce staną z Tobą twarzą w twarz.
Wierzymy, że uczyniłeś ze śmierci drzwi do życia wiecznego.
Podtrzymuj w imię Twoje naszych braci i siostry, którzy są u kresu swego życia,
i zaprowadź ich bezpiecznie do domu życia wiecznego z Tobą.
O Boże, Źródło wszelkiej mocy, broń i chroń tych,
którzy opiekują się chorymi i troszczą się o umierających.
Obdarz ich duchem odwagi i życzliwości.
Wspieraj ich w wysiłkach na rzecz niesienia pocieszenia i ulgi.
Uczyń z nich jeszcze bardziej promieniujący znak Twojej przemieniającej miłości.
Panie życia i Opoko naszej nadziei, obdarz swym obfitym błogosławieństwem
tych wszystkich, którzy żyją, pracują i umierają.
Napełnij ich swoim pokojem i swoją łaską.
Ukaż im, że jesteś kochającym Ojcem, Bogiem miłosierdzia i współczucia.
Amen.

 

Modlitwa o szczęśliwą śmierć
św. Jana Henryka kard. Newmana COr

O Panie mój i Zbawco!
W godzinie mej śmierci podtrzymuj mnie
swoimi ramionami i łaską Twoich sakramentów.
Niech zabrzmią nade mną słowa rozgrzeszenia,
niech mnie namaści i naznaczy święty olej chorych,
niech Ciało Twoje będzie moim pokarmem,
a Krew Twoja moim orzeźwieniem.
Niech życzliwie spojrzy na mnie Maryja,
Twoja i moja Matka.
Niech Anioł Stróż szepcze mi słowa pokoju,
a pełni chwały święci Patronowie moi
niech się wstawiają za mną,
abym z Twojej dobroci i za ich wstawiennictwem
otrzymał dar wytrwania i umarł tak, jak żyć pragnę:
w Twojej wierze, w Twoim Kościele,
w Twojej służbie i w Twojej miłości.
Amen.