Aktualności,  ON-LINE,  Oratorium Domowe

Módlmy się w intencji Nowego Biskupa

 

Świętego Filipa Neri można nazwać niejako prekursorem nowej ewangelizacji. Pragnął wstąpić do zakonu jezuitów i wypłynąć na misje. Posłuchał jednak spowiednika, który powiedział mu: „Twoimi Indiami jest Rzym”. To jakby echo słów Jezusa skierowanych do uczniów: „Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela” (Mt 10, 6). Nowa ewangelizacja jest naśladowaniem Jezusa – troską i zaangażowaniem o powrót do wiary tych, którzy poginęli z Kościoła. Zostali ochrzczeni, ale utracili już więź z Chrystusem i Kościołem albo jej nigdy nie mieli. Tak czynił św. Filip. Ewangelizował przecież niby chrześcijański Rzym. Sam niewiele by dokonał. Był często nazywany Żywym Płomieniem lub Ogniem Radości. Miał bowiem wyjątkową relację z Duchem Świętym, który objawiał się wręcz w piersiach świętego poprzez fizycznie odczuwalne ciepło. Prośmy więc wszyscy o moc Ducha Świętego dla nas, byśmy na wzór św. Filipa uczynili nasze miejscowości „naszym Rzymem”.

bp Artur Ważny

 

Uroczysta Msza święta, połączona z udzieleniem sakry biskupiej ks. Arturowi Ważnemu, będzie celebrowana 30 stycznia br., o godz. 10.00 w kościele parafialnym w Tarnowie-Mościcach pod przewodnictwem metropolity krakowskiego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego.

Pamiętajmy w modlitwie o Księdzu Biskupie Nominacie.