Aktualności

Mondillo Orsini

www.europeanheraldry.org

Mondillo Orsini urodził się w Solofra (Salerno) 22 lipca 1690 roku, w rodzinie książąt z Graviny, feudałów Solofry. Zostawszy kapłanem dnia 24 czerwca 1713 roku, wstąpił do Kongregacji Oratorium w Neapolu, gdzie zdobył szacunek wszystkich dzięki ujmującemu charakterowi i przykładności życia. Po zdobyciu doktoratu obojga praw w Rzymie, dnia 26 czerwca 1724 roku został mianowany arcybiskupem tytularnym Koryntu. Konsekrację otrzymał w Rzymie z rąk papieża Benedykta XIII, którego był bratankiem. Dnia 23 września tegoż roku został asystentem tronu papieskiego oraz został odznaczony paliuszem. Dnia 20 listopada 1724 roku został biskupem w Malfi i Rapolla. Zwizytował całą diecezję, obdarzając ją w mądre dekrety w celu rozwoju życia chrześcijańskiego. W Malfi odnowił pałac biskupi, w Rapolla doprowadził do końca budowę katedry i ponownie otworzył seminarium. Dnia 8 marca 1728 roku został mianowany arcybiskupem Capui. Dnia 23 marca 1729 roku został awansowany na patriarchę Konstantynopola, pozostając jednak biskupem Capui. Dnia 19 grudnia 1743 roku złożył dymisję z funkcji duszpasterskiej. Był pasterzem roztropnym, dobroczynnym i gorliwym. Zmarł w Neapolu w styczniu 1750 roku.