Aktualności,  ON-LINE,  Oratorium Domowe

Newman: Litania do Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny

 

LITANIA DO SIEDMIU BOLEŚCI NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Na okres Męki Pańskiej
św. Jana Henryka kard. Newmana COr


Panie, zmiłuj się.
Panie, zmiłuj się.
Chryste, zmiłuj się,
Chryste, zmiłuj się,
Panie, zmiłuj się,
Panie, zmiłuj się,
Chryste, usłysz nas,
Chryste, wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami,
Synu Odkupicielu świata Boże,
Duchu Święty Boże,
Święta Trójco jedyny Boże,

Matko zasmuceń, módl się za nami,
Matko, której duszę przeszył miecz,

Matko, która uciekłaś z Jezusem do Egiptu,
Matko, która w smutku szukałaś Go przez trzy dni,
Matko, która widziałaś Go wychłostanego i ukoronowanego cierniami,
Matko, która stałaś przy Nim, gdy wisiał na krzyżu,
Matko, która wzięłaś Go w ramiona, gdy umarł,
Matko, która patrzyłaś na składanie Go w grobie,
O Maryjo, Królowo męczenników,
O Maryjo, pociecho strapionych,
O Maryjo, obrono słabych,
O Maryjo, siło lękliwych,
O Maryjo, światłości zrozpaczonych,
O Maryjo, opiekunko chorych,

Maryjo, ucieczko grzeszników, ocal nas swymi modlitwami,
Przez gorzką mękę Twego Syna,

Przez ból przeszywający Twoje serce,
Przez ciężkie brzemię Twej udręki,
Przez smutek Twój i opuszczenie,
Przez Twoją żałość matczyną,
Przez Twoje doskonałe poddanie się,
Przez Twoje pełne zasług modlitwy,
Od nadmiernego smutku,
Od tchórzostwa,
Od niecierpliwości,
Od niepokoju i niezadowolenia,
Od posępności i chmurnego usposobienia,
Od rozpaczy i niewiary,
Od ostatecznego braku skruchy,

My, grzesznicy, błagamy Cię, wysłuchaj nas,
Uchroń nas od nagłej śmierci,

Naucz nas, jak mamy umrzeć,
Wspieraj nas w naszym konaniu,
Strzeż nas od nieprzyjaciół,
Wiedź nas do szczęśliwego kresu,
Wyjednaj nam dar wytrwania,
Wspieraj nas przed trybunałem sądu,
Matko Boga,
Matko najboleśniejsza,
Matko najbardziej opuszczona,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami,

Chryste, usłysz nas,
Chryste, wysłuchaj nas.
Panie, zmiłuj się,
Chryste, zmiłuj się,
Panie, zmiłuj się.

Wspieraj nas, Najświętsza Panno Maryjo,
W każdej porze, w każdym miejscu.

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, Boże i Człowieku, spraw, błagamy Cię, aby Twoja umiłowana Matka, Maryja, której duszę miecz przeszył w godzinie Twojej męki, mogła nas bronić i teraz, i w godzinie naszej śmierci, przez Twoje zasługi, Zbawco świata, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz, Bóg na wieki wieków. Amen.

 


Modlitwa pochodzi z: John Henry Newman, Rozmyślania i modlitwy, Warszawa 1973;
tłumaczenie: Zygmunt Kubiak

wykorzystano: Не ридай мене мати, ikona Sviatoslava Vladyki