Aktualności,  ON-LINE,  Oratorium Domowe

Newman: Litania do Świętego Imienia Maryi

Madonna z Orzechówki
figura Matki Bożej z Domu Sióstr Służebniczek StarowiejskichLITANIA DO ŚWIĘTEGO IMIENIA MARYI 
od 15 sierpnia do 31 sierpnia

Panie, zmiłuj się, 
Panie, zmiłuj się, 
Chryste, zmiłuj się, 
Chryste, zmiłuj się, 
Panie, zmiłuj się, 
Panie, zmiłuj się, 
Chryste, usłysz nas, 
Chryste, wysłuchaj nas, 
Synu Maryi, usłysz nas, 
Synu Maryi, wysłuchaj nas, 

Ojcze Niebieski, który w Maryi masz córkę Twoją, zmiłuj się nad nami
Synu wiekuisty, który w Maryi masz Matkę Twoją,
Duchu Święty, który w Maryi masz oblubienicę Twoją,
Pełna chwały Trójco, która w Maryi masz służebnicę,

Maryjo, Matko Żywego Boga, módl się za nami,
Maryjo, córko Niedostępnego Światła,
Maryjo, nasze światło,
Maryjo, nasza siostro,
Maryjo, różdżko Jessego,
Maryjo z rodu królów,
Maryjo, najlepsze dzieło Boga,
Maryjo niepokalana,
Maryjo piękna cała,
Maryjo, Dziewicza Matko,
Maryjo cierpiąca wespół z Jezusem,
Maryjo przeszyta mieczem,
Maryjo pozbawiona pociechy,
Maryjo stojąca pod krzyżem,
Maryjo, oceanie goryczy,
Maryjo radująca się wolą Bożą,
Maryjo, Pani nasza,
Maryjo, Królowo nasza,
Maryjo jak słońce jasna,
Maryjo jak księżyc piękna, 
Maryjo w koronie gwiazd dwunastu,
Maryjo zasiadająca po prawicy Jezusa,
Maryjo, słodyczy nasza,
Maryjo, nasza nadziejo,
Maryjo, chwało Jerozolimy,
Maryjo, radości Izraela,
Maryjo, chlubo naszego ludu,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

V. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
R. Błogosławionaś Ty między niewiastami.  

Módlmy się: O Wszechmocny Boże, który widzisz, jak gorąco pragniemy, aby osłonił nas cień imienia Maryi, racz sprawić, błagamy Cię, abyśmy, ilekroć wezwiemy Jej w potrzebach naszych, mogli dostąpić łaski i przebaczenia ze świętych nie biosów Twoich, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Modlitwa pochodzi z: John Henry Newman, Rozmyślania i modlitwy, Warszawa 1973;
tłumaczenie: Zygmunt Kubiak