Aktualności,  ON-LINE,  Oratorium Domowe

Newman: Litania pokutna

 

LITANIA POKUTNA

Od Pięćdziesiątnicy do drugiego tygodnia Wielkiego Postu
św. Jana Henryka kard. Newmana COr


Panie, zmiłuj się,

Panie, zmiłuj się
Chryste, zmiłuj się,
Chryste, zmiłuj się,
Panie, zmiłuj się,
Panie, zmiłuj się,
Chryste, usłysz nas,
Chryste, wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami,
Synu Odkupicielu świata Boże,

Duchu Święty Boże,
Święta Trójco jedyny Boże,

Panie Wcielony,
Miłośniku dusz,
Zbawco grzeszników,
Który przyszedłeś szukać tych, co zginęli,
Który pościłeś dla nich przez czterdzieści dni i nocy,
Przez Twoją czułość dla Adama po jego upadku,
Przez Twoją wierność dla Noego w arce,
Przez Twoja pamięć o Locie zagubionym wśród grzeszników,
Przez Twoje miłosierdzie dla Izraelitów na pustyni,
Przez Twoje przebaczenie Dawidowi skruszonemu,
Przez Twoją cierpliwość wobec grzesznego Achaba w jego upokorzeniu,
Przez podźwignięcie z upadku Manassesa, kiedy żałował,
Przez Twoją cierpliwość wobec mieszkańców Niniwy, kiedy w worach legli w popiele,
Przez Twoje błogosławieństwo dla Machabeuszy, którzy pościli przed bitwą,
Przez wybranie Jana, aby kroczył przed Tobą jako głosiciel pokuty,
Przez świadectwo, jakie dałeś o celniku, który pochyliwszy głowę bił się w piersi swoje,
Przez powitanie wracającego syna marnotrawnego,
Przez Twoją łagodność wobec niewiasty z Samarii,
Przez Twoją łaskawość wobec Zacheusza, która go skłoniła do poprawy,
Przez Twoją litość dla niewiasty cudzołożnej,
Przez Twoją miłość dla Magdaleny, która wiele umiłowała,
Przez Twoje upominające wejrzenie, po którym Piotr zapłakał,
Przez Twoje wspaniałomyślne słowa do łotra na krzyżu,

My, grzeszni, błagamy Ciebie, usłysz nas,
Abyśmy umieli sami siebie osądzać i przez to uniknęli Twojego sądu,

Abyśmy wydali dobre owoce pokuty,
Aby grzech nie królował w naszych ciałach śmiertelnych,
Abyśmy z lękiem i drżeniem pracowali dla naszego zbawienia,
Synu Boży, 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami,
Chryste, usłysz nas,
Chryste, wysłuchaj nas. 

Panie, usłysz modlitwę naszą,
A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. 


Módlmy się: Udziel, błagamy Cię, Panie, Twoim wiernym przebaczenia i pokoju, aby byli oczyszczeni ze wszystkich występków i mogli służyć Tobie w pokoju ducha, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 


Modlitwa pochodzi z: John Henry Newman, Rozmyślania i modlitwy, Warszawa 1973;
tłumaczenie: Zygmunt Kubiak