Aktualności

NEWMAN – Podróż do Świętości, odcinek 3

1833 – 1841 | MAM W ANGLII ZADANIE DO WYKONANIA

W roku 1833 podczas podróży na Sycylię, Newman poważnie zachorował, prawdopodobnie na tyfus i przez dziesięć dni bliski był śmierci. Majacząc powtarzał pojedyncze zdania do troszczących się o niego, jednym z nich było: “Mam w Anglii zadanie do wykonania”. Gdy wyzdrowiał, uznał to za kolejne wielkie nawrócenie, ponieważ doprowadziło go do jeszcze większego oddania się Bogu i wznieciło w nim jeszcze głębszą potrzebę odnowy Kościoła, który tak kochał.

Po powrocie Newman związał się z przyjaciółmi, którzy w równym stopniu chcieli doprowadzić do tego typu odnowy, między innymi z Johnem Keblem i Edwardem Puseyem. Rozpaczali oni nad ówczesnym stanem Kościoła Anglikańskiego. Byli przekonani, że bardziej zależało mu na utrzymaniu dobrych stosunków z warstwą rządzących, niż na tym, żeby był wierny swoim źródłom oraz że został wypaczony przez swoją upolitycznioną historię. Newman napisał o tym: „Ten niezwykły Kościół zawsze był całkowicie zależny od władzy cywilnej i zawsze chwalił się tą zależnością. Byłaby to w rzeczywistości druga Reformacja: – lepsza Reformacja”.

W celu doprowadzenia do tej „lepszej Reformacji” Newman i kilku jego współpracowników rozpoczęło działalność, która będzie znana jako „Ruch Oksfordzki”, rozpowszechniając swoje poglądy za pośrednictwem popularnego medium: broszur. Zatytułowane „Tracts for the Times” kwestionowały status quo chrześcijańskiego establishmentu w Anglii. Pierwszy opublikowany traktat rozpoczyna się tym podstawowym pytaniem: „Czy Rząd, jak również Kraj, nie powinny zapomnieć o swoim Bogu oraz odrzucić Kościół, aby pozbawić go jego doczesnych zaszczytów i majątku? Na czym wówczas oprzecie roszczenie szacunku i uwagi, które wysuwacie wobec swoich owczarni?” Zaprojektowane, by prowokować i edukować, traktaty zostały opublikowane jako dzieło bezimiennego „Prezbitera”, chociaż Newman jest autorem około jednej trzeciej z nich. W latach 1833-41 opublikowano dziewięćdziesiąt traktatów, a częstotliwość ich ukazywania się dała całemu ruchowi drugą nazwę „Ruch Traktariański”.

Jednakże najlepszym sposobem Newmana na dotarcie do ludzi wciąż pozostawały kazania i publiczne wykłady. Ruch zaczął interesować chrześcijan w całym kraju, a niektórzy studenci uniwersytetu powtarzali jak mantrę zdanie: “Credo in Newmanum” – “Wierzę w Newmana”.

Kontynuując studia i zgłębiając historię chrześcijaństwa, a szczególnie sukcesji apostolskiej, Newman zaczął zastanawiać się nad własną wrogością wobec katolicyzmu. Przez całe wieki następujące po reformacji, Katolicy w Anglii byli prześladowani, ale czasy się zmieniały, najbardziej wraz z podpisaniem w 1829 roku “The Roman Catholic Relief Act”, czyli aktu zezwalającego członkom Kościoła Katolickiego zasiadać w parlamencie Westminster, którego celem było stłumienie potencjalnej rewolucji Irlandczyków. Pomimo tego, Newman mocno wierzył, iż Kościołowi Katolickiemu brakuje świętości. Pisał: “Rzym musi najpierw przemienić swego ducha, … jeśli chcą (Katolicy) nawrócić Anglię, pozwólmy im wejść do naszych przemysłowych miast boso, pozwólmy im głosić kazania ludziom tak jak św. Franciszek Ksawery, pozwólmy im zostać zdeptanymi – wtedy przyznam, że potrafią to, czego my nie potrafimy, przyznam, że są lepsi niż my.”

Traktacie 90 opublikowanym w 1841, Newman argumentował, że zdefiniowane doktryny Kościoła Anglikańskiego, w swoich podstawach były bardziej Katolickie niż Protestanckie. Większość starszych wykładowców i opiekunów domów na uniwersytecie wyrażała oburzenie i twierdziła, że tym razem Newman poszedł o krok za daleko. Uważali, że przesłanie było “sugestywne oraz prowokujące członków uniwersytetu do obrania drogi naruszającej ich uroczyste przyrzeczenia” To sprawiło, iż ówczesny Biskup Oksfordu wezwał do zakończenia wydawania Traktatów. W związku z tym, Newman opuścił Oksford, aby kontynuować swoje poszukiwania najprawdziwszej formy wiary chrześcijańskiej i rozpocząć nowy rozdział swojej podróży.

 

źródło: www.newmancanonisation.com/newmans-life
tłumaczenie: Szymon Skowron i ks. Mateusz Kiwior COr

 

Newman Reader — Works of John Henry Newman; Copyright © 2004 by The National Institute for Newman Studies