Aktualności

NEWMAN – Podróż do Świętości, odcinek 5

1845 – 1851 | JAK POWRÓT DO PORTU, ZE WZBURZONEGO MORZA

8 Października 1845 Dominik Barberi, włoski pasjonista, który był na misji w Anglii, przyjechał do rezydencji Newmana w Littlemore. Newman zaprosił go, by wysłuchał jego spowiedzi i przyjął go do wspólnoty Kościoła Katolickiego. W tym czasie, nawróciła się również większość towarzyszy Newmana z Littlemore.

Spowiedź Newmana przeciągała się do późnych godzin nocnych, dlatego o. Dominik nalegał, aby położyli się spać i dokończyli rano. Kiedy spowiedź się zakończyła, Newman został przyjęty do Kościoła Katolickiego, co było wielkim krokiem w jego podróży. To wydarzenie miało olbrzymie konsekwencje osobiste. Poprzez nawrócenie, Newman stracił większość swoich przyjaciół z Kościoła Anglikańskiego, jego rodzina odrzuciła go i nie mógł już dłużej być wykładowcą Oksfordu. Później opisze jak wydarzenia tamtego czasu sprawiły, iż jeszcze bardziej oddał się Bogu.

„On w zupełności wie, co czyni. Może zabrać moich przyjaciół, może rzucić mnie między obcych, może uczynić, że będę się czuł opuszczony i bez pociechy, może sprawić, że mój duch osłabnie i pogrąży się w niepewności, może ukryć przede mną przyszłość – lecz wciąż w pełni będzie wiedział, co czyni.” Medytacje i Modlitwy str. 301-302

Jego nawrócenie niosło ze sobą wspaniałe poczucie wewnętrznego pokoju. Napisał: “Nie przypominam sobie, by w chwili mojego nawrócenia dokonała się w moim umyśle jakakolwiek, intelektualna czy moralna, przemiana. Nie miałem silniejszej wiary w fundamentalne prawdy Objawienia i nie odczuwałem większego spokoju; nie stałem się gorliwszy. Moje nawrócenie było jak powrót do portu ze wzburzonego morza.” Apologia str. 238

w 1846 Newman został wysłany do Rzymu, aby uzupełnić studia i 30 maja 1847 został wyświęcony na katolickiego kapłana. W Rzymie odkrył również styl życia wspólnotowego prowadzony przez oratorianów. Św. Filip Neri był XVI-wiecznym świętym, którego Newman uważał za wspaniały przykład radosnego świadka wiary. W sposobie życia oratorianów, Newman dostrzegał coś bardzo mu bliskiego.

Napisał raz: “Najbardziej podobny do Kongregacji Oratorium, którą znam jest model college’u obecny w Anglikańskich Uniwersytetach. Gdyby wziąć taki college, zburzyć osobny dom Przełożonego, pozbyć się jego żony i dzieci, przywrócić mu wspólny zarząd studentów i powierzyć Przełożonemu wraz ze studentami misjonarską oraz pasterską posługę, otrzymasz właśnie Kongregację św. Filipa.” Przemówienie do kongregacji generalnej na styczeń/luty 1848

1 lutego 1848, za zgodą papieża Piusa IX, Newman utworzył w Birmingham pierwsze Oratorium św. Filipa Neri w anglojęzycznym świecie. Rok później, wraz z jednym ze swoich uczniów Frederickiem Williamem Faberem, Newman utworzył drugą wspólnotę oratoryjną w Londynie. W tamtych latach Newman zaczął zwracać się do wszystkich, którzy wcześniej byli zaangażowani w Ruch Oksfordzki, aby przekonać ich, by również przystąpili do Kościoła Katolickiego. Nawrócenie Newmana skłoniło wielu członków inteligencji Oksfordu i Cambridge do wstąpienia w szeregi Kościoła Katolickiego. On sam po powrocie i utworzeniu dwóch wspólnot, pisze do tych którym kiedyś przewodził, zachęcając ich do kontynuowania poszukiwań ducha prawdziwego Kościoła. Pisał eseje zatytułowane “Problemy odczuwane przez Anglikanów w nauczaniu katolickim” oraz serię książek “Położenie katolików we współczesnej Anglii”. Jednakże kolejny etap jego podróży wzywał daleko poza ukochaną Anglię do podjęcia zarazem zupełnie nowego zadania.

 

źródło: www.newmancanonisation.com/newmans-life
tłumaczenie: Szymon Skowron i ks. Mateusz Kiwior COr