Aktualności,  ON-LINE,  Oratorium Domowe

Newman – święty dla nas, inspiracja 31

 

KORZYSTANIE Z DNI, GDY WSPOMINAMY ŚWIĘTYCH


ks. Juan Velez 
tłumaczenie: s. Anna Musiał RSCJ

 

Święci są atletami Boga. Tak Kościół określa św. Dominika w dniu jego święta. Wszyscy mężczyźni i kobiety są powołani, aby stać się takimi świętymi, jednak niektórzy otrzymują więcej łaski i pełniej na nią odpowiadają.

W 1834r. św. Jan Henryk Newman, ówczesny duchowny anglikański, postanowił wprowadzić w swojej parafii zwyczaj czczenia świętych w dniu ich liturgicznego wspomnienia. Anglikanie odstąpili od tej praktyki, kiedy odłączyli się od Kościoła katolickiego. Jezus jest wzorem świętości dla wszystkich ludzi. „Z pewnością nawet cały świat” – pisze – „nie mógłby pomieścić cudów Jego miłości w historii tak wielu Świętych, tego „obłoku Świadków”, których dziś czcimy, Jego ludu nabytego na własność na przestrzeni wieków!” Wśród świętych są nauczyciele i pasterze, pracownicy fizyczni i doktorzy Kościoła, królowie i królowe, zwykli chrześcijanie i męczennicy. Niestety nadużywanie ich świąt doprowadziło protestantów do wyeliminowania większości wspomnień liturgicznych. Newman wyjaśnia przyczynę, dla której dni święte w Anglii wyszły z użycia: „Kilka wieków temu było zbyt wiele świąt i stało się to wymówką dla lenistwa, a co gorsza, przez wielką i niewiarygodną przewrotność, bo zamiast wychwalać Boga w Jego świętych, chrześcijanie przychodzili, aby oddać im cześć zbliżoną do czci należnej tylko Bogu”. Następnie Newman zwraca uwagę na jeszcze bardziej wymowny powód: „Nasz Kościół zmniejszył liczbę dni świątecznych, uważając za słuszne zostawienie tylko kilku a nich, jednak uważamy, że to wciąż za dużo, bo jako państwo jesteśmy nastawieni na zysk”. Ludzie nie mogą opuścić miejsca pracy, aby iść do kościoła albo nie chcą wyjść z firmy. Newman kontynuuje swoją refleksję: „Był czas, kiedy ludzie otwarcie szanowali Ewangelię i w konsekwencji każdy z nich miał większą sposobność, by dojść do odkrycia wiary. Instytucje Kościoła odcisnęły ślad na społeczeństwie. Daty obliczono nie tyle według miesięcy i pór roku, ile według świętych uroczystości”. Newman opowiada, jak to kiedyś kościoły były otwarte przez cały dzień, aby ludzie mogli się modlić, a nabożeństwa odbywały się o różnych porach dnia, aby więcej osób mogło z nich skorzystać. Niektórzy z nas mogą również pamiętać czasy, kiedy tak było. Kardynał zaznaczył, że chodzenie do kościoła w niedzielę jest znakiem wiary w Boga, ale silniejsze byłoby to „gdybyśmy świadczyli o Chrystusie w momencie jakiejś ziemskiej niedogodności dla nas samych, a co mogłoby mieć miejsce w przypadku niektórych z nas w inne święta”. Następnie Newman mówi nam, dlaczego obchodzenie dni świętych jest dobre: bo święci dają nam przykład doskonałości do naśladowania. W rzeczywistości to jedynie Chrystus jest wzorem, a Newman pięknie wyraża tę prawdę w ten sposób: „Wierni słudzy Chrystusa prowadzą nas do Niego, potwierdzają i jakby różnicują Jego wzór”. Na koniec św. kardynał Newman zachęca nas, abyśmy nie zapominali, że sami jesteśmy powołani, by być świętymi, i przypomina nam, że pociąga to za sobą cierpienie i oczyszczenie z błędów przeszłości.

 

za: www.cardinaljohnhenrynewman.com

 

Listen to „Use of Saint’s Days” on Spreaker.