Aktualności,  ON-LINE,  Oratorium Domowe

Newman – święty dla nas, inspiracja 37

 

Instrukcja do Świąt Bożego Narodzenia

 

Newman kaznodzieja aktualny – 4 komentarze do 4 kazań
1 komentarz do kazania „Radość religijna”Potraktujmy 17 kazanie Newmana[1] jak „Instrukcję do Świąt Bożego Narodzenia”. Na wypadek gdybyśmy nie do końca wiedzieli w jaki sposób przeżyć Święta w tym roku.

Posłużymy się gotowym szablonem tworzenia dobrej instrukcji[2]:

1. Co to będzie?Opis zadania
2. Dla kogo?Obraz odbiorcy
3. Co trzeba przygotować?Wyliczenie potrzebnych rzeczy
4. Jak to zrobić?Wyliczenie kolejnych czynności/etapów postępowania
5. Na co uważać?Ostrzeżenia


Ad 1. Co to będzie?

To już w zasadzie wiemy: „Instrukcja do Świąt Bożego Narodzenia”. Przecież – jak zauważa Newman – „dziś jest ten szczególny dzień pośród wszystkich innych”. Efekt, który spodziewamy się osiągnąć, jest naprawdę obiecujący: „zamiast niepokoju w sercu i przygnębienia na twarzy, zamiast wyczerpującej pogoni za wielkimi rzeczami – być pogodnym i radosnym, a co więcej, być takim pośród tych ponurych i zwyczajnych okoliczności życia”. Jesteś zainteresowany?

Ad 2. Dla kogo?

Dla wierzących, poszukujących, pobożnych, zbuntowanych, dla tych, którzy lubią święta i dla tych, którzy cieszą się, że już minęły. Jeśli nie ma tu jeszcze kategorii osób, w której mógłbyś się odnaleźć: proszę dopisz swoją… pamiętając przy tym, co powiedział Newman: Bóg ma słabość do ubogich i zapomnianych; patrzy na nich „z rodzajem szczególnej miłości”.

Ad 3. Co trzeba przygotować?

Mniej niż myślisz.
1. Trochę pokory.
2. Odrobinę radości.

Ad 4. Jak to zrobić?

1. Przypomnij sobie historię pasterzy (Łk 2, 8-20). „Co w nich było takiego, że przyciągnęło uwagę aniołów i ich Pana?” Czy mieli coś, czego my nie mamy? „Nie mieli (…) nic, co wskazywałoby, że byli bardziej święci i bardziej oświeceni, niż inni dobrzy ludzie, którzy w tym czasie wyczekiwali pociechy Izraela. Mało tego, nie ma powodu, by przypuszczać, iż byli oni lepsi niż inni zwykli ludzie z ich otoczenia – prości, bojący się Boga, ale bez jakiegoś większego zaangażowania w pobożność, albo jakichś wyróżniających się zwyczajów religijnych. Dlaczego więc zostali wybrani?”

Newman twierdzi, że to z powodu dodatków. Nie mieli ich. Władza, bogactwo (i pewno parę innych) są „nienaturalnymi dodatkami do człowieka jako takiego”. Spróbuj w tym roku przyjść do Betlejem prawdziwy, taki jaki jesteś. Nie zasłaniaj się tym wszystkim, czym mógłbyś się przed Bogiem pochwalić. Nie martw się, że będzie widać twoją słabość, nieudolność i upadki. Przyjdź bez dodatków.

2. Przypomnij sobie Łukaszowy opis Bożego Narodzenia (Łk 2, 1-20). „Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan” (Łk 2, 10b-11). Newman medytując nad tą tajemnicą zachęca byśmy odrobili „lekcję radości udzieloną nam poprzez Wcielenie”. Podpowiada, że trzeba odkryć ze zdumieniem, że: ”Córka człowieka stała się Matką Boga”; „ludzkie uczucia, ludzkie smutki, ludzkie pragnienia stały się Jego udziałem”; „przez Niego będziemy uczynieni niemalże jak bogowie”; „dzięki Jego łasce, zmierzamy do tej samej szczęśliwości, mając zadatek Jego chwały już tutaj”. „Co za tajemnica kryje się od początku do końca w Synu Bożym, stającym się człowiekiem!” – Newman nie przestaje się zachwycać!

Dla Newmana jest oczywistym, że w taki dzień „wolno nam odłożyć ciężar naszych grzesznych sumień i radować się doskonałością Chrystusa, naszego Zbawiciela, bez skupiania się na sobie, bez zastanawiania się nad naszą nędzną niedoskonałością i w zamian kontemplować Jego chwałę, sprawiedliwość, czystość, majestat i rozlewającą się na nas miłość. Wolno nam rozradować się w Panu i dostrzec Go we wszystkich Jego stworzeniach. Możemy cieszyć się Jego szczodrością (…); możemy rozradować się naszymi przyjaciółmi z Jego powodu, miłując ich w najbardziej wyjątkowy sposób, ponieważ to On ich umiłował.” Spróbuj nie być w centrum, zostaw je dla Jezusa.

Ad 5. Na co uważać?

1. Nie daj się nabrać. Pozorna wielkość nie jest prawdziwa i nie daje szczęścia. Posłuchaj Newmana: „Gdy odwołamy się do pism historyków, filozofów i poetów tego świata, doprowadzi nas to do wniosku, że za szczęśliwych należy uważać ludzi wielkich, że powinniśmy skupić nasze umysły i serca na zwracających uwagę, wysokich stanowiskach, niecodziennych przygodach i niezwykłych talentach, pozwalających nam w nich odnosić zwycięstwa, na zapadających w pamięć walkach i przeznaczeniu do spraw wyższych. Uznamy wówczas, że najlepsza w życiu jest jedynie pogoń za czymś, nie zaś radość płynąca z dobra.”

2. Nie goń za byle czym. „Nie musimy też ruszać w pogoń za którąkolwiek z tych rzeczy, które ten próżny świat nazywa wielkimi i szlachetnymi. Chrystus całkowicie odmówił uznania tego, co świat ceni, gdy zajął taką pozycję i szereg, którymi świat gardzi.”

3. Pamiętaj, że prawdziwe dobro już zostało znalezione. „Zatrzymało się pomiędzy nami na ziemi.” Tak jak przeczytasz w Piśmie Świętym: „Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan.” (Łk 2, 11).

4. Raduj się! „To dzień radości – rzeczą właściwą jest się radować – złą zachowywać się inaczej.”

 

 

Przeczytaj „instrukcję” Newmana z uwagą, ale ostatecznie to tylko instrukcja. Przed Tobą Święta Bożego Narodzenia, „szczególny dzień pośród wszystkich innych”, świętuj zatem!

 

 

Rafał Zieliński COr
za: Świętogórska Róża Duchowna, 1/2021 (250), s. 29-31; pierwsza część cyklu


[1] Jan Henryk Newman, Kazania parafialne, t. VIII, Kazanie 17, Radość religijna, tłum: M. Kuczok, Oratoriana 73 (2012), s. 65-74; wszystkie cytaty z tego kazania zaznaczono, dla ułatwienia, kursywą.

[2] https://epodreczniki.pl/a/piszemy-instrukcje/D19ZBaZpL