Aktualności,  ON-LINE,  Oratorium Domowe

Newman – święty dla nas, inspiracja 41

biblioteka w Trinity College w Dublinie

 

 

ks. Juan R. Vélez*

Nowy rok i wychowanie dzieci
Szkoła inspirowana doświadczeniem Newmana**

tłumaczenie: s. Anna Musiał RSCJ

 

25 grudnia 2017 roku Papież Franciszek modlił się za dzieci świata. Powiedział, że „Boże Narodzenie zachęca nas do skupienia się na znaku Dzieciątka i rozpoznania Go w twarzach małych dzieci, zwłaszcza tych, dla których jak Jezus, „nie ma miejsca w gospodzie” (Łk 2, 7).

To przypomniało mi o wielu dzieciach, które nie mają dostępu do dobrej szkoły, i o wielu rodzicach, którzy zaniedbują ich edukację. Newman uważał, że rodzice powinni być głównymi wychowawcami swoich dzieci. Wydaje się to oczywiste, ale w XX wieku i pierwszych dwóch dekadach XXI już wcale tak nie jest. Telewizja, filmy i media społecznościowe są ich głównymi nauczycielami, a wielu rodziców nie jest w ogóle zaangażowanych w ich edukację w przekonaniu, że posyłając dziecko do szkoły katolickiej, wywiązali się w dużej mierze ze swojej odpowiedzialności.

Już w XIX wieku Newman nalegał, aby rodzice byli głównymi wychowawcami swoich dzieci. W maju 1859 roku wraz z grupą rodziców otworzył szkołę dla chłopców, którą z czasem nazwano Szkołą Oratoryjną. Rodzice oczekiwali od niego, by przygotował ich synów do edukacji uniwersyteckiej, a później do funkcjonowania w społeczeństwie.

Jednak Newman od samego początku nalegał, aby rodzice zebrali potrzebne fundusze na otwarcie i prowadzenie szkoły. W rzeczywistości nie chciał, aby Oratorium w Birmingham było odpowiedzialne pod względem finansowym czy administracyjny. Dopiero kiedy wystarczająca liczba rodziców zgodziła się sfinansować szkołę oraz omówiła zasady i cele szkoły, Newman zgodził się ją założyć, a tym samym, dzięki swojej reputacji, przyciągnął rodziny i ich dzieci do szkoły, i poprosił Oratorium o wyznaczenie tymczasowego dyrektora.

Była to szkoła z internatem dla chłopców, założona na wzór elitarnych angielskich szkół publicznych, ale które nie były publiczne w sensie szkół w Stanach Zjednoczonych, jednak z religijnym i dyscyplinarnym profilem seminariów katolickich. Newman chciał, aby szkoła była „katolicką” Eton, gdzie chłopcy będą mieli wolność jak w słynnym Eton College i otrzymają najlepszą formację religijną szkół katolickich.

Udział rodziców był znacznie większy niż tylko finansowy. Newman zaangażował ich, pisząc do nich częste listy z informacjami o postępach ich dzieci w ciągu roku i wskazując dziedziny, które wymagały poprawy. Poprosił również rodziców o pokierowanie ich letnimi studiami i omówił z nimi plany dotyczące ich przyszłych studiów uniwersyteckich lub zawodowych. Innymi słowy, rodzice byli w pełni zaangażowani w edukację swoich dzieci.

Młodsi chłopcy ze szkoły mieszkali w różnych domach, każdy prowadzony przez tzw. matronę czyli kobietę, która zachowywała się jak matka dbając o ich zdrowie i higienę oraz dostarczając im niezbędne posiłki i okazując czułość.

Newman wybrał dobrych i wymagających nauczycieli, w tym młodego poetę Gerarda Manleya Hopkinsa***. Otworzył bibliotekę dla uczniów, ustanowił różne nagrody za konkursy edukacyjne, organizował przedstawienia klasycznych sztuk teatralnych ze scenariuszami pozbawionymi niemoralnych treści. Formacja religijna dzieci była ważną częścią edukacji, podobnie jak praktyki religijne, takie jak codzienna Msza św. i modlitwa różańcowa. Praktyki te były jednak dobrowolne, ponieważ Newman podkreślał wartość wychowania do wolności i odpowiedzialności.

Początkowo najsłynniejszym uczniem był Hilaire Belloc****, późniejszy znany pisarz. Inny wybitny pisarz J.R.R. Tolkien***** nie uczył się w Oratory School, ale wkrótce po śmierci Newmana kształcił się u tych samych Ojców Oratorianów w Birmingham.

Rozpoczynając Nowy Rok myślimy o niezliczonych młodych ludziach, którzy uczęszczają do szkół o niskich standardach nauczania lub których rodzice nie są zaangażowani w ich edukację. Zainspirowani takimi nauczycielami jak Jan Henryk Newman, Jan Bosco, Josemaría Escrivá, a przed nimi Ignacy Loyola******, rodzice powinni dostrzec swą kluczową rolę jako główni wychowawcy swoich dzieci. Wszyscy powinniśmy zastanowić się, jak wesprzeć finansowo dzieła edukacyjne poprzez nauczanie i wolontariat w różnych dziedzinach. Za wstawiennictwem Świętej Rodziny możemy pomóc wielu dzieciom wzrastać i rozwijać się jako dzieci Boże.

 

*Juan R. Vélez, były lekarz, jest katolickim księdzem Prałatury Opus Dei; pisze o kardynale Newmanie i z dziedziny etyki lekarskiej
**podtytuł dodany przez filipini.eu
***w języku polskim ukazało się: Gerard Manley Hopkins, Wybór poezji, w tłumaczeniu Stanisława Barańczaka, Znak 1981
****był autorem m.in. Ballady do Matki Bożej Częstochowskiej, tłumaczenie J. Pietrkiewicza, w: Antologia liryki angielskiej 1300-1950, PAX, Warszawa 1987, s. 290-291; zob. szerzej: T. Jaklewicz, Katolik Belloc, Gość Niedzielny 45/2012
*****o związkach J.R.R. Tolkiena z Oratorium zob. filipini.eu: 47 lat temu zmarł J.R.R. Tolkien
******filipini nie mogą tu nie dodać św. Filipa Neri (z pewnością przystałby na to J. H. Newman)

 

za: www.cardinaljohnhenrynewman.com