Aktualności,  ON-LINE,  Oratorium Domowe

Newman – święty dla nas, inspiracja 54

 

 

Miesiąc maryjny i św. Jan Henryk Newman 

Francis kardynał George OMI*

 

tłumaczenie: s. Anna Musiał RSCJ

 

 

Nabożeństwa majowe ku czci Najświętszej Maryi Panny są ważną częścią katolickiego życia modlitewnego. Niedawna kanonizacja kardynała Jana Henryka Newmana stwarza okazję do refleksji nad miejscem nabożeństwa do Maryi w życiu katolickim, ponieważ on też zastanawiał się nad tym nabożeństwem, kiedy – jako duchowny anglikański – zmierzał w kierunku przejścia do Kościoła katolickiego.

Newman odróżniał doktrynę od pobożności. Uważał, że obie dają nam prawdę, ale doktryna przekazuje nam obiektywne prawdy o samoobjawieniu się Boga, a pobożność przekazuje nam subiektywne prawdy o tym, jak odnosimy się do doktryny. Kiedy Jan Henryk Newman miał 15 lat, przeżył doświadczenie religijne, które pozostawiło w nim silne poczucie doktryny. Jednak jako członek Kościoła anglikańskiego unikał przywoływania wstawiennictwa świętych, w tym Najświętszej Maryi Panny.

Gdy Newman studiował pisma Ojców Kościoła, biskupów i kaznodziejów, którzy przewodzili Kościołowi w pierwszych wiekach po Apostołach, odkrył, że Kościół apostolski jest katolicki. Początkowo starał się zgłębić ruch katolicki w Kościele angielskim, ale z czasem zrozumiał, że katolicyzm jest zakotwiczony w Kościele rzymskim. Gdy wszedł do Kościoła katolickiego, ponownie podjął refleksję nad związkiem między doktryną a nabożeństwem do Najświętszej Maryi Panny. O rozwoju kultu maryjnego pisał: „Osoba Najświętszej Dziewicy została z czasem zbytnio wyolbrzymiona w Kościele Rzymskim, ale także wszystkie idee chrześcijańskie, jak ta o Najświętszej Eucharystii. Cała sceneria bladego, niewyraźnego, odległego chrześcijaństwa apostolskiego jest widziana w Rzymie jak przez teleskop lub lupę. Harmonia całości jest jednak oczywiście taka, jaka była”.

Newman uznawał, że obiektywna doktryna i subiektywna pobożność są ze sobą nierozerwalnie związane. Pobożność chroni doktrynę. Bez odpowiedniej pobożności, doktryna traci swój wpływ na życie chrześcijańskie. Konkretnie, powiązał on doktrynę Wcielenia Jednorodzonego Syna Bożego w Jezusie z Nazaretu z nabożeństwem do Maryi jako Matki Boga. Ponieważ Jezus miał ludzką matkę, jest On prawdziwie człowiekiem, a ponieważ Jezus jest Bogiem, Maryja jest Matką Boga. Nabożeństwo do Maryi jako Matki Boga chroni naszą wiarę w Jezusa jako prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka. Misją Maryi w historii zbawienia jest umocnienie naszej wiary w doktrynę Wcielenia.

Newman powiązał doktrynę o odkupieniu rodzaju ludzkiego od grzechu pierworodnego z nabożeństwem do Maryi jako Niepokalanego Poczęcia. Ojcowie Kościoła często mówili o Maryi jako o Nowej Ewie. Podobnie jak Ewa, Maryja urodziła się bez grzechu, jednak w przeciwieństwie do Ewy, Maryja współpracowała z wolą Bożą dla swojego zbawienia i zbawienia całej ludzkości. Maryja została odkupiona przez Chrystusa, zanim jeszcze dotknął ją grzech i dlatego mogła w pełni współpracować w odkupieńczej misji swojego Syna. Nabożeństwo do Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny pozwala fakt naszego odkupienia umieścić na pierwszym miejscu w naszej świadomości.

Newman dostrzegał również, jak nauka o zmartwychwstaniu Chrystusa i obietnica naszego powstania z martwych w dniu ostatecznym jest związana z nabożeństwem do Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej. Jezus zwyciężył śmierć we własnym ciele, a Jego ciało jest ciałem Jego Matki. Tak jak ciało Jezusa zostało zachowane od zepsucia, które następuje po śmierci, a następnie zmartwychwstało trzeciego dnia, tak też ciało Dziewicy Maryi zostało zachowane od zepsucia, które następuje po śmierci i zostało wzięte do nieba. Nabożeństwo do Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny zachowuje naszą wiarę w zmartwychwstanie.

W teologii Newmana, nabożeństwo do Maryi chroni kluczowe prawdy doktryny katolickiej i apostolskiej wiary. Newman z upodobaniem głosił kazania o Maryi i rozważał Jej tytuły w Litanii Loretańskiej, gdy odprawiał nabożeństwa majowe. Nasze nabożeństwo do Maryi, podobnie jak sama Maryja, zawsze wskazuje na Jej Boskiego Syna i prawdę o tym, kim On jest. 

W poruszającym fragmencie jednej ze swoich konferencji do mieszanej wspólnoty wiernych, złożonej zarówno z protestantów jak i katolików, Newman napisał: „Kościół daje nam Jezusa Chrystusa za pokarm, a Maryję za Matkę karmicielkę. Poprzez świętość waszych słów i czynów oraz prostotę zachowania, przekonajcie świat, że nie podążacie za żadną fałszywą nauką i obrońcie chwałę waszej Matki Maryi, którą znieważa świat. Idźcie do Niej po królewskie serce niewinności. Ona jest pięknym darem Boga, który przyćmiewa powaby złego świata; kto szczerze Jej szukał nigdy nie został zawiedziony. Ona jest prawdziwym obrazem i wzorem życia duchowego oraz nowego odrodzenia w łasce, bez której nikt nie ujrzy Boga.”

W tym roku, w maju, dołącz do kardynała Newmana, by modlić się do Najświętszej Maryi Panny. 

 

*Francis kardynał George OMI, Arcybiskup Chicago, zmarł w 2015 roku

 

 

za: