Aktualności

Nicola Coppola

Nicola Coppola, urodził się w Neapolu 20 stycznia 1758 roku. Po wstąpieniu do Oratorium neapolitańskiego dnia 7 grudnia 1772 roku i po otrzymaniu kapłaństwa dnia 23 grudnia 1780 roku, poświęcił się kaznodziejstwu, posłudze konfesjonału oraz duchowej opiece nad skazanymi na śmierć. Doktor teologii na uniwersytecie w Neapolu, został przedstawiony przez króla Obojga Sycylii (20 marca 1818), a 25 maja 1818 roku został mianowany przez Piusa VII arcybiskupem Bari. Konsekrację otrzymał dnia 31 maja tegoż roku w Rzymie z rąk kardynała Bartolomea Pacca. W 1820 roku, z powodu zamieszek politycznych, powrócił do Neapolu, gdzie, w 1821 roku, był członkiem Komisji Skrutacyjnej przeznaczonej do badania zachowania się duchownych. Nie cieszył się sympatią kleru z tego powodu, że zamknął seminarium, chociaż później otworzył je ponownie, ulepszając jego struktury, oraz dlatego, że zawiesił kilka przesadnych przywilejów zastrzeżonych dla kapituły katedralnej. Z powodu niesprzyjającego stanu zdrowia, dnia 17 listopada 1823 roku został przeniesiony do Noli. Ze względu na zaostrzającą się chorobę powrócił do Neapolu, do domu Oratorium, gdzie zmarł 14 kwietnia 1828 roku.