Aktualności

Nicolau Monteiro

 

Nicolau Monteiro urodził się w Porto 6 grudnia 1581 roku. Doktor prawa kanonicznego i wikariusz generalny w Coimbrze, w 1644 roku, w imieniu D. João IV, miał polecenie przedstawienia papieżowi Innocentemu X stanu Kościoła portugalskiego, prosząc o mianowanie biskupów w Portugalii. D. João IV mianował go nauczycielem księcia D. Alfonsa i infanta D. Pedra oraz dwa razy biskupem, pierwszy raz w Portolegre, następnie w Guarda, ale nie otrzymał papieskiego potwierdzenia. W 1659 roku był jednym z pierwszych członków Kongregacji w Lizbonie, z ojcem Bartolomeu de Quantal, założycielem Oratorium w Portolegre. Dnia 15 grudnia 1670 roku Klemens X zatwierdził jego nominację na biskupa Porto, dokonaną przez D. Pedra. Konsekrację otrzymał w Lizbonie, dnia 13 maja 1671 roku, w kościele Kongregacji, z rąk nuncjusza Francesca Ravizza. Jego biskupstwo odznaczało się wielkim miłosierdziem względem ubogich, którzy codziennie przybiegali do drzwi pałacu biskupiego, oraz udzielaniem pomocy rodzinom potrzebującym a wstydliwym. Świętemu Domowi Miłosierdzia w Porto zostawił legat dla opieki nad chorymi podczas ich rekonwalescencji. Zmarł, w 91 roku życia, 20 grudnia 1672 roku, w opinii świętości.