Aktualności

Nowenna do św. Filipa, dzień 4

9. dróg
św. Filipa Neri

na motywach Nowenny
św. kard. Newmana
podróż IV:
dobroć
place i ulice Rzymu

 

 Filip nie mógł znieść nawet widoku cierpienia i chociaż brzydził się bogactwem, zawsze chciał mieć pieniądze, aby wspierać ubogich. Nie mógł znieść widoku dzieci źle ubranych i wszelkimi sposobami starał się zdobywać dla nich nowe ubrania. Słysząc o Cyganach niesprawiedliwie skazanych na ciężkie roboty, udał się do papieża i sprawił, że zostali uwolnieni. Jego miłość sprawiedliwości była tak samo wielka jak jego dobroćwspółczucie. Dbał o rzemieślników, zwłaszcza tych, którym trudno szła sprzedaż towarów. Żyło wówczas dwóch zegarmistrzów, dobrych rzemieślników, ale starych i obarczonych licznymi rodzinami. Dał im wielkie zamówienie na zegary, a potem je rozprzedał wśród przyjaciół. Troszczył się o ubogich studentów; zaopatrywał ich nie tylko w jedzenie i ubranie, ale także w książki potrzebne do studiów. Aby pomóc jednemu z nich, sprzedał wszystkie własne książki. Bardzo cenił sobie wszelką dobroć jemu wyświadczoną, tak że jeden z jego przyjaciół mówił: „Nie możesz posłać Filipowi żadnego daru, abyś zaraz nie otrzymał w zamian daru wartego dwa razy więcej”. Pod żadnym pozorem nie chciał uznać najmniejszego choćby okrucieństwa wobec zwierząt. Widząc, jak ktoś nadepnął jaszczurkę, zawołał: „Okrutniku! Cóż ci uczyniło to biedne stworzenie?”

 

 

F i l i p i e, pełen chwały mój Orędowniku, naucz mnie patrzeć na wszystko dokoła tak, jak ty patrzyłeś – jako na stworzenia Boże. Obym nigdy nie zapomniał, że ten sam Bóg, który mnie stworzył, stworzył cały świat, wszystkich ludzi, wszystkie zwierzęta. Wyjednaj mi łaskę, abym kochał wszystkie dzieła Boże ze względu na Boga i wszystkich ludzi ze względu na mojego Pana i Zbawcę, który odkupił ich na krzyżu. Ty, który na ziemi byłeś tak dobry dla wszystkich, bądź szczególnie dobry dla nas, współczuj nam, towarzysz nam we wszystkich niedolach i wyjednaj nam u Boga, wszelkie pomoce jakie są niezbędne, abyśmy mogli bezpiecznie dotrzeć do Niego i do ciebie. Amen.wykorzystano fragmenty Nowenny do św. Filipa z: John Henry Newman, Rozmyślania i modlitwy, Warszawa 1973, tłumaczenie: Zygmunt Kubiak