Aktualności

Nowenna z Newmanem

 10 października – dzień VII:
WYCHOWAWCA ŚWIECKICH

Karty Pamięci przyjaciół kardynała Newmana obok ołtarza w jego kaplicy, Oratorium w Birmingham
© Mazur/catholicnews.org.uk

Intencja:
Abyśmy dali się pociągnąć ku głębszemu zrozumieniu nauki Kościoła.

Z jego pism…
„Pragnę świeckich nie aroganckich, nie pospiesznych w mowie, nie dysputujących, ale znających swoją religię, zgłębiających ją, takich którzy wiedzą dokładnie na czym stoją, którzy wiedzą co posiadają, a czego nie, którzy znają swoje Wyznanie Wiary tak dobrze, że potrafią je wyjaśniać.”

Modlitwa Odmów dziesiątkę różańca (rozważając dowolną tajemnicę) w tej intencji i dodaj następującą modlitwę:

O Boże, nasz niebieski Ojcze, ofiarujemy Ci z serca płynące dziękczynienie za życie i świętość Jana Henryka Newmana. W Nim dałeś nam niezwykły przykład kapłana i nauczyciela, heroicznego i pokornego w swej służbie dla zbawienia dusz i dążenia do świętości. Przez Jego wstawiennictwo prosimy Cię, abyś prowadził nas łagodnym światłem Ducha Świętego, a przez to udzielił nam pokoju i radości w jednej owczarni Odkupiciela. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

tłumaczenie: s. Anna Musiał RSCJ i ks. Mateusz Kiwior COr
www.newmancanonisation.com/novena