Aktualności

Nowenna z Newmanem

 9 października – dzień VI:
ADWOKAT NAWRACAJ
ĄCYCH SIĘ

prywatna biblioteka kard. Newmana, Oratorium w Birmingham

 

Intencja:
Abyśmy zbliżyli się bardziej do woli Bożej i celu naszego życia.

Z jego pism…
„Co się tyczy chrześcijaństwa, to nawet dziesiątki tysięcy trudności nie powinny wywoływać zwątpienia.”

Modlitwa Odmów dziesiątkę różańca (rozważając dowolną tajemnicę) w tej intencji i dodaj następującą modlitwę:

O Boże, nasz niebieski Ojcze, ofiarujemy Ci z serca płynące dziękczynienie za życie i świętość Jana Henryka Newmana. W Nim dałeś nam niezwykły przykład kapłana i nauczyciela, heroicznego i pokornego w swej służbie dla zbawienia dusz i dążenia do świętości. Przez Jego wstawiennictwo prosimy Cię, abyś prowadził nas łagodnym światłem Ducha Świętego, a przez to udzielił nam pokoju i radości w jednej owczarni Odkupiciela. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

tłumaczenie: s. Anna Musiał RSCJ i ks. Mateusz Kiwior COr
www.newmancanonisation.com/novena