Aktualności

Nowenna z Newmanem

 8 października – dzień V:
STRAŻNIK SUMIENIA

list kard. Newmana do Edwarda Manninga
© Mazur/catholicnews.org.uk

Intencja: 
Aby głos naszego sumienia prowadził nas do poszukiwania czym jest prawda i dobro.

Z jego pism…
„Możemy wierzyć w to, co wybierzemy. Jesteśmy odpowiedzialni za to, w co zdecydujemy się uwierzyć.”

Modlitwa Odmów dziesiątkę różańca (rozważając dowolną tajemnicę) w tej intencji i dodaj następującą modlitwę:

O Boże, nasz niebieski Ojcze, ofiarujemy Ci z serca płynące dziękczynienie za życie i świętość Jana Henryka Newmana. W Nim dałeś nam niezwykły przykład kapłana i nauczyciela, heroicznego i pokornego w swej służbie dla zbawienia dusz i dążenia do świętości. Przez Jego wstawiennictwo prosimy Cię, abyś prowadził nas łagodnym światłem Ducha Świętego, a przez to udzielił nam pokoju i radości w jednej owczarni Odkupiciela. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

tłumaczenie: s. Anna Musiał RSCJ i ks. Mateusz Kiwior COr
www.newmancanonisation.com/novena