Aktualności

Nowenna z Newmanem

 7 października – dzień IV:
CZŁOWIEK MODLITWY

 

różaniec należący do kard. Newmana, Oratorium w Birmingham
(© Mazur/catholicnews.org.uk)

Intencja: 
Abyśmy znaleźli radość i pocieszenie w nawyku modlitwy.

Z jego pism…
„Różaniec wydaje taki prosty i łatwy, ale wiedz, że Bóg wybiera to co małe na świecie, aby to co wielkie upokorzyć.”

Modlitwa Odmów dziesiątkę różańca (rozważając dowolną tajemnicę) w tej intencji i dodaj następującą modlitwę:

O Boże, nasz niebieski Ojcze, ofiarujemy Ci z serca płynące dziękczynienie za życie i świętość Jana Henryka Newmana. W Nim dałeś nam niezwykły przykład kapłana i nauczyciela, heroicznego i pokornego w swej służbie dla zbawienia dusz i dążenia do świętości. Przez Jego wstawiennictwo prosimy Cię, abyś prowadził nas łagodnym światłem Ducha Świętego, a przez to udzielił nam pokoju i radości w jednej owczarni Odkupiciela. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

tłumaczenie: s. Anna Musiał RSCJ i ks. Mateusz Kiwior COr
www.newmancanonisation.com/novena