Aktualności

Nowenna z Newmanem

5 października – dzień II:
DZIECKO MARYI

prywatna kaplica kard. Newmana, Oratorium w Birmingham
(© Mazur/catholicnews.org.uk)

Intencja:
Abyśmy nauczyli się widzieć Jezusa w członkach naszych rodzin.

Z jego pism…
„Mam swoją misję, jestem ogniwem w łańcuchu, spoiwem łączącym ludzi. Bóg nie stworzył mnie na próżno. Będę czynił dobro, będę wypełniał jego dzieło; Stanę się aniołem pokoju i głosicielem prawdy we własnym domu.”

Modlitwa Odmów dziesiątkę różańca (rozważając dowolną tajemnicę) w tej intencji i dodaj następującą modlitwę:
O Boże, nasz niebieski Ojcze, ofiarujemy Ci z serca płynące dziękczynienie za życie i świętość Jana Henryka Newmana. W Nim dałeś nam niezwykły przykład kapłana i nauczyciela, heroicznego i pokornego w swej służbie dla zbawienia dusz i dążenia do świętości. Przez Jego wstawiennictwo prosimy Cię, abyś prowadził nas łagodnym światłem Ducha Świętego, a przez to udzielił nam pokoju i radości w jednej owczarni Odkupiciela. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

tłumaczenie: s. Anna Musiał RSCJ i ks. Mateusz Kiwior COr
www.newmancanonisation.com/novena