Aktualności

Nowenna z Newmanem

4 października – dzień I:
WZÓR POKORY

okulary, które należały do kard. Newmana
(© Mazur/catholicnews.org.uk)

Intencja: 
Abyśmy znajdywali okazje przynoszenia ulgi w cierpieniu tym, którzy są bezdomni i wyrzuceni na margines.

Z Jego pism…
„Pragnąłem usłyszeć głos Boga, więc wspiąłem się na najwyższą wieżę, ale Bóg przemówił: „Zejdź na dół – Ja mieszkam pośród ludzi.”

Modlitwa Odmów dziesiątkę różańca (rozważając dowolną tajemnicę) w tej intencji i dodaj następującą modlitwę:

O Boże, nasz niebieski Ojcze, ofiarujemy Ci z serca płynące dziękczynienie za życie i świętość Jana Henryka Newmana. W Nim dałeś nam niezwykły przykład kapłana i nauczyciela, heroicznego i pokornego w swej służbie dla zbawienia dusz i dążenia do świętości. Przez Jego wstawiennictwo prosimy Cię, abyś prowadził nas łagodnym światłem Ducha Świętego, a przez to udzielił nam pokoju i radości w jednej owczarni Odkupiciela. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

tłumaczenie: s. Anna Musiał RSCJ i ks. Mateusz Kiwior COr
https://www.newmancanonisation.com/novena