Aktualności,  ON-LINE,  Oratorium Domowe

Nowenna za przyczyną św. kardynała Newmana

 7 października – dzień IV:
Czekając na Boga

miejsce pochówku kard. Newman’a
© Mazur/catholicnews.org.uk

 

Musimy nie tylko wierzyć w Niego,
ale i czekać,
nie tylko mieć nadzieję,
ale wypatrywać Go,
nie tylko Go kochać,
ale tęsknić za Nim,
nie tylko być Mu posłusznym,
ale musimy szukać Go i wpatrywać się w Niego,
z żarliwością pragnąc nagrody,
którą jest On Sam.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Mario…, Chwała Ojcu…,

Modlitwa za wstawiennictwem św. Jana Henryka kard. Newmana COr
Boże, nasz Ojcze, Ty udzieliłeś Twojemu słudze Janowi Henrykowi Newmanowi wspaniałych darów natury i łaski bycia duchowym światłem pośród ciemności tego świata, wybitnym głosicielem Ewangelii i pobożnym sługą jednego Kościoła Chrystusowego. Z ufnością w Jego niebieskie wstawiennictwo, prosimy Cię, byś udzielił nam następującej łaski [wymienić tę łaskę…]. Przez Jego zrozumienie tajemnic Królestwa, gorliwą obronę nauczania Kościoła i Jego kapłańską miłość do każdego z Twoich dzieci, prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.