Aktualności,  ON-LINE,  Oratorium Domowe

Nowenna za przyczyną św. kardynała Newmana

 11 października – dzień VII:
Całkowite oddanie siebie

brzytwa należąca do kard. Newman’a z napisem: “The Very Rev Father Newman”
© Mazur/catholicnews.org.uk

 

To była nieustanna lekcja,
przed którą byli stawiani Izraelici każdego dnia,
że nigdy nie będą próbować działać sami z siebie,
lecz będą czekać aż Bóg ukarze ich,
aby patrzyli na Niego z czcią i poszli za Jego przewodnictwem.
Bóg był ich wszechwiedzącym Królem:
ich zadaniem było nie przedkładać swojej woli nad Jego wolę,
nie planować niczego po swojemu,
nie podejmować żadnej własnej pracy.
„Będziecie spokojni i poznacie, że Ja jestem Bogiem”.

Nie poruszaj się, nic nie mów,
wpatruj się w słup obłoku,
zobacz jak się przesuwa i idź za Nim.
Takie było przykazanie.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Mario…, Chwała Ojcu…,

Modlitwa za wstawiennictwem bł. Jana Henryka kard. Newmana COr
Boże, nasz Ojcze, Ty udzieliłeś Twojemu słudze Janowi Henrykowi Newmanowi wspaniałych darów natury i łaski bycia duchowym światłem pośród ciemności tego świata, wybitnym głosicielem Ewangelii i pobożnym sługą jednego Kościoła Chrystusowego. Z ufnością w Jego niebieskie wstawiennictwo, prosimy Cię, byś udzielił nam następującej łaski [wymienić tę łaskę…]. Przez Jego zrozumienie tajemnic Królestwa, gorliwą obronę nauczania Kościoła i Jego kapłańską miłość do każdego z Twoich dzieci, prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.