Aktualności,  ON-LINE,  Oratorium Domowe

Nowenna za przyczyną św. kardynała Newmana

4 października – dzień I:
Chrystus w nas

okulary, które należały do kard. Newmana
(© Mazur/catholicnews.org.uk)

 To jest to, co znaczy być jednym z Chrystusowych maluczkich…
być ogarniętym przez Jego obecność jako nasze życie, nasza siła,
nasza zasługa, nasza nadzieja, nasza korona;
stać się we wspaniały sposób Jego członkami,
narzędziami lub widzialną formą albo znakiem sakramentalnym
Jedynego Niewidzialnego Zawsze Obecnego Syna Bożego,
mistycznie przebywającego w każdym z nas
we wszystkich przejawach Jego ziemskiego życia, Jego narodzin,
ofiarowania, postu, kuszenia, konfliktów, zwycięstw,
cierpień, agonii, męki, śmierci, zmartwychwstania i wstąpienia do Nieba.
On będąc wszystkim we wszystkich, a my z tak małą siłą w nas,
z tak małą doskonałością czy zasługą jak woda chrztu
lub chleb i wino w Najświętszym Sakramencie,
jednakże mocni w naszym Panu i w mocy Jego potęgi.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Mario…, Chwała Ojcu…,

Modlitwa za wstawiennictwem św. Jana Henryka kard. Newmana COr
Boże, nasz Ojcze, Ty udzieliłeś Twojemu słudze Janowi Henrykowi Newmanowi wspaniałych darów natury i łaski bycia duchowym światłem pośród ciemności tego świata, wybitnym głosicielem Ewangelii i pobożnym sługą jednego Kościoła Chrystusowego. Z ufnością w Jego niebieskie wstawiennictwo, prosimy Cię, byś udzielił nam następującej łaski [wymienić tę łaskę…]. Przez Jego zrozumienie tajemnic Królestwa, gorliwą obronę nauczania Kościoła i Jego kapłańską miłość do każdego z Twoich dzieci, prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.