Aktualności,  ON-LINE,  Oratorium Domowe

Nowenna za wstawiennictwem św. Józefa Vaza

 

Przez 9 dni nowenny, codziennie, módl się tymi słowami:

 

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
 
Nasz drogi patronie św. Józefie Vazie!
Byłeś człowiekiem o wielkim sercu. 
Z wielką gorliwością
głosiłeś Słowo Boże
i całym życiem służyłeś Chrystusowi, naszemu Zbawicielowi.
Poprzez swoje gorliwe wysiłki
i dary duchowe
prowadziłeś ludzi do Chrystusa,
przemieniłeś serca wielu,
uzdrawiałeś chorych,
dbałeś o wykształcenie dla pokrzywdzonych przez los,
broniłeś i wspierałeś prześladowanych,
pocieszałeś cierpiących
i czyniłeś cuda,
aby ukazać potęgę imienia Jezus.
Boże, za przyczyną św. Józefa Vaza,
daj nam umiejętność rozeznawania,
daj łaskę odkrywania
darów Ducha Świętego:
miłości, radości, pokoju, cierpliwości,
życzliwości, dobroci, ufności,
łagodności i opanowania.
Przymnóż nam wiary i spraw,
abyśmy wzrastali w cnotach
roztropności, sprawiedliwości, umiarkowania i męstwa.
Poślij nam aniołów pełnych miłości i czułości.
Umocnij nas, abyśmy chronili Twoje stworzenie,
nasz wspólny dom
i pracowali na rzecz zrównoważonego rozwoju naszej planety.
Obdarz nas mądrością, abyśmy pracowali w jedności
z ludźmi wszystkich ras i religii,
i abyśmy robili to, co do nas należy,
aby zlikwidować nierówności społeczne i ekonomiczne,
aby pomagać zepchniętym na margines i opuszczonym
oraz aby zaprowadzić pokój i zgodę.
Uczyń nas hojnymi uczniami Twojego Syna,
abyśmy słuchali wewnętrznych natchnień i nimi przynagleni
angażowali się w służbie wiary, sprawiedliwości i pokoju.
Niech św. Józef Vaz będzie dla nas inspiracją i wzorem
w naszym ziemskim życiu,
abyśmy mieli udział
w Królestwie Bożym. 
Przedwieczny Boże Nieskończonej Miłości i Miłosierdzia,
prosimy Cię o szczególną łaskę dla nas, Twoich dzieci,
w chwili, gdy jesteśmy w wielkiej potrzebie.
Za wstawiennictwem św. Józefa Vaza, Apostoła Sri Lanki,
przez którego Ty, Panie, dokonałeś tak wielu cudów
wobec prześladowanych i potrzebujących,
zarówno za jego życia,
jak i po jego śmierci,
udziel Twoim dzieciom łask,
o które Cię proszą…

wymień swoją intencję…


Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

 

 

 

modlitwa pochodzi ze strony Joseph Naik Vaz Institute;

tłumaczenie: s. Anna Musiał RSCJ

 

 

więcej nt życia i dzieła pierwszego świętego Sri Lanki ↓ZOBACZ