Aktualności

Ojcze Filipie, powiedz Słowo

„Kiedy pozbyło się jakiejś pokusy,
albo jakiejś innej przywary,
to trzeba potem za otrzymane dobrodziejstwo
starać się wyrazić wdzięczność Bogu.”

 /św. Filip Neri/

pokoje św. Filipa – ambona