Aktualności

Ojcze Filipie, powiedz Słowo

„Przykrości, które Bóg nam zsyła,
musimy przyjmować
bez wielkiego medytowania nad nimi
i powinniśmy przyjmować to jako pewne,
że są one czymś najlepszym,
co nas mogło spotkać.”

 /św. Filip Neri/

pokoje św. Filipa – ambona