Aktualności

Ojcze Filipie, powiedz Słowo

„Jest starym zwyczajem sług Bożych
mieć zawsze w pogotowiu
kilka krótkich modlitw,
aby móc często w ciągu dnia
wypuszczać je jak strzały ku niebu,
wznosząc przez to swojego ducha
z bagna tego świata ku Bogu.
Kto praktykuje to pobożne ćwiczenie,
bez wielkiego trudu
wyniesie z niego duże korzyści.”

/św. Filip Neri/

zakrystia w Chiesa Nuova
foto: #światwmilioniebarw