Aktualności

Ojcze Filipie, powiedz Słowo

„Prawdziwe przygotowanie do modlitwy
polega na ćwiczeniu skupienia;
bo kto chce bez skupienia oddać się modlitwie,
jest podobny do ptaka,
który chce latać zanim jest zdolny do lotu.”

 /św. Filip Neri/

Vallicella – pokoje św. Filipa, rzeczy osobiste Świętego