Aktualności

Ojcze Filipie, powiedz Słowo

„Nigdy nie dojdziemy do życia kontemplacyjnego,
jeśli wpierw nie będziemy pilnie ćwiczyć się
w życiu czynnym.”

 /św. Filip Neri/

Vallicella – pokoje św. Filipa, rzeczy osobiste Świętego