Aktualności

Ojcze Filipie, powiedz Słowo

„Musimy nabierać ducha,
którego Bóg na modlitwie udziela
i postępować według niego
tak, żebyśmy gdy On nas
np. skłania do rozważania Męki Pańskiej
– nie ważyli się życzyć sobie
rozważać inną tajemnicę.”

 /św. Filip Neri/

Vallicella – pokoje św. Filipa, rzeczy osobiste Świętego